1000 utbildade under våren

Under våren har FBE Konsult utbildat närmare 1000 chefer och medarbetare i Norrland inom bland annat kommun, landsting, industri-, bygg-, medie- och försäkringsbranschen.

Vi ser ett allt större intresse att satsa på utbildning ute i arbetslivet idag. Det känns fantastiskt roligt eftersom vi vet att det gör skillnad. Genom att arbeta förebyggande på arbetsplatser kan vi minska risker och olyckor, antalet människor som utvecklar beroendeproblematik och minska det mänskliga lidandet för alla närstående som påverkas negativt.

Den främsta målsättningen med samtliga av våra utbildningar är att ge er verktyg för att förebygga och hantera skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen. Utifrån det övergripande syftet anpassas sedan upplägget utifrån den grupp vi möter. Exempelvis står en chef inför andra typer av utmaningar än vad en medarbetare och kollega gör.

Inför hösten har vi redan många utbildningar inbokade men vi har fortfarande tid tillgänglig för fler. Välkomna att höra av er så anpassar vi ett upplägg utifrån era behov.

 

Helena Lindgren, VD, FBE Konsult