74 % av studenterna har en riskkonsumtion

74 % av studenterna har en riskkonsumtion

Att hög alkoholkonsumtion är vanligt förekommande bland universitetsstudenter har bekräftats i flera svenska och internationella studier.

I en nyligen genomförd undersökning framkommer att 74% av de studenter som besöker studentfester har en riskkonsumtion. Studenter från Umeå, Linköping, Göteborg och Stockholm deltog i undersökningen.

52 % av studenterna dricker alkohol 2-4 gånger i månaden

36 % dricker alkohol 2-3 gånger i veckan

47 % av männen dricker vanligen 7 glas eller mer vid varje tillfälle

Folkhälsomyndigheten har satt upp gränsvärden för riskbruk och dessa har använts i undersökningen. En riskkonsumtion innebär då för män 6 glas och för kvinnor 5 glas per tillfälle. (Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl eller 15 cl vin). Inom forskning används istället gränsvärdena 4 glas för kvinnor och 5 glas för män. Utifrån forskningens gränsvärden har 87 % av studenterna en riskkonsumtion.

Läs mer om undersökningen här.