Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken

Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken

Över tusen människor skadas svårt varje år, bara på grund av rattfylleri.
Varje timme, dygnet runt, sker ca 500 rattfulla körningar i Sverige.

57 personer omkom enligt Trafikverket i en alkohol- eller drogrelaterad vägtrafikolycka år 2020, vilket är 28 % av alla omkomna i trafiken. Detta är tragiska siffror att läsa.

Trots detta så pratas det väldigt lite om just rattonykterhet.
Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, tyder framför allt två saker på att fler kör rattfulla idag än tidigare; Det inträffar fler bilolyckor, samtidigt som svenskarnas alkoholkonsumtion ökat.

Vägverket har gjort beräkningar som visar att ett ökat intag med en liter alkohol per person och år leder till cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor.

Men ökningen kan också bero på en viss attitydförändring. På 80-talet genomfördes många kampanjer om rattonykterhet. Numera uppmärksammas ämnet väldigt sällan, om det inte handlar om en känd person som åkt fast.
Kanske finns en kunskapsbrist som påverkar våra beteenden, som bidrar till att man oreflekterat sätter sig i bilen dagen efter. Det kan säkerligen vara fallet i vissa situationer. Men sannolikt är de flesta som åker fast för rattonykterhet ändå väl medvetna om att de tar en chansning.

Alkoholen går ur kroppen betydligt snabbare än vad de flesta tror, även om olika människor påverkas olika av samma mängd alkohol. Ålder spelar viss roll, men vikt och kön har större inverkan. Eftersom män relativt sett har mer vatten i kroppen än kvinnor späds alkoholen ut mer i mäns kroppar vilket medför att koncentrationen alkohol vanligtvis blir högre i en kvinnas kropp och således blir hon mer berusad vid samma intag av alkohol som en man.

Att förvänta sig att allmänheten ska ha god kunskap kring hur olika förutsättningar påverkar berusningsgrad och förbränningstid är inte rimligt. Dock kan det anses rimligt att var och en av oss tar ett ansvar för att minska antalet rattfulla chaufförer i trafiken, och på så sätt även minskar antalet trafikolyckor med dödlig utgång.

Agera om någon i din omgivning visar tecken på att sätta sig i bilen onykter. Ring Polisen samt ta om möjligt hand om personens bilnycklar.

Ta inga risker för egen del vad gäller bilkörning dagen efter alkoholintag. Använd alkomätare om du känner dig osäker.