Alkohol- och drogtester

Tester är en tydlig markering från arbetsgivaren att alkohol och narkotika inte accepteras på arbetsplatsen. Om en anställd har alkohol- eller drogrelaterad ohälsa är detta också ett sätt att upptäcka och därmed kunna erbjuda medarbetaren stöd.

Slumpvisa alkohol- och drogtester

En effektiv och tillförlitlig metod att förebygga och identifiera skadligt bruk är slumpvisa alkohol- och drogtester. FBE Konsult hjälper er att införa slumpvisa tester på er arbetsplats. Vill ni veta mer om vad detta innebär för just er organisation är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer.

Alkohol- eller drogtest vid misstanke om påverkan

Vid misstanke om alkoholpåverkan kan ni själva testa detta på arbetsplatsen med en alkomätare. Om det finns misstanke om annan påverkan, narkotika eller läkemedel, kan prover tas hos oss på FBE Konsult eller ute på er arbetsplats. Provtagning bör utföras så snart som möjligt så att inte en eventuell drog hinner gå ur kroppen innan provet tas. Vi har hög tillgänglighet med bokningsbara tider månd.- fred. 8-17.  Kontakta oss om ni behöver hjälp med provtagning vid misstanke om påverkan.

Drogtest vid nyanställning

Drogtest kan göras vid nyanställning och blir allt mer vanligt i arbetslivet idag. Det har även ett signalvärde för organisationen som helhet att arbetsgivaren värdesätter en god och säker arbetsmiljö genom att inte acceptera bruk av narkotika. FBE Konsult utför drogtest vid nyanställning. Kontakta oss för mer information.

Alkomätaredräger ny

Vi rekommenderar alla arbetsgivare att ha en alkomätare tillgänglig på arbetsplatsen. Detta för att på ett enkelt, smidigt och odramatiskt sätt kunna avgöra om en medarbetare är påverkad av alkohol eller inte. Om ni vill köpa en alkomätare är ni välkomna att kontakta oss så levererar vi till er arbetsplats.