Drogtester i arbetslivet

Alkohol- och drogtester blir allt vanligare ute i arbetslivet, som ett komplement i arbetsgivarens drogförebyggande arbete. Testning medför en markering från arbetsgivaren att alkohol och narkotika inte accepteras på arbetsplatsen och fyller ett värde både utifrån ett säkerhetsperspektiv och för att bibehålla en god medarbetarhälsa. Testning på arbetsplatsen ger även en möjlighet att identifiera  alkohol- eller drogrelaterad ohälsa hos en medarbetare vilket ger en möjlighet att kunna erbjuda medarbetaren stöd. Man bör dock vara medveten om att om att testning i sig inte minskar graden av skadligt bruk och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Slumptester bör kompletteras med andra insatser för att uppnå en god effekt i ett övergripande drogförebyggande arbete.

FBE Konsult kan erbjuda er arbetsplats ett antal olika provtagningstjänster:

Slumpvisa alkohol- och drogtester

En effektiv och tillförlitlig metod att förebygga och identifiera skadligt bruk är slumpvisa alkohol- och drogtester för alla medarbetare på arbetsplatsen. Studier har visat på att medvetenheten i personalgruppen om att tester genomförs har en förebyggande effekt. Testmetoden utförs enligt internationella riktlinjer för arbetslivstester vilket säkerställer att hanteringen sköts på ett tillförlitligt och integritetssäkert sätt för individen.
FBE Konsult hjälper er att implementera och genomföra slumpvisa tester på er arbetsplats, anpassade till er specifika verksamhet.
Vill ni veta mer om vad detta innebär för just er organisation är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer.

Alkohol- eller drogtest vid misstanke om påverkan

Vid misstanke om alkoholpåverkan kan ni själva testa detta på arbetsplatsen med en alkomätare. Finns misstanke om påverkan, av narkotika eller läkemedel, kan prover tas hos oss på FBE Konsult (Umeå och Skellefteå) samt i vissa fall ute på er arbetsplats. Provtagning bör utföras så snart som möjligt så att inte en eventuell drog hinner gå ur kroppen innan provet tas. Vi har hög tillgänglighet med bokningsbara tider mån- fre. 8-17.  Kontakta oss om ni behöver hjälp med provtagning vid misstanke om påverkan.

Drogtest vid nyanställning

Drogtest kan göras vid nyanställning och blir allt mer vanligt i arbetslivet idag. Det har även ett signalvärde för organisationen som helhet att arbetsgivaren värdesätter en god och säker arbetsmiljö genom att inte acceptera bruk av narkotika. FBE Konsult utför drogtest vid nyanställning. Kontakta oss för mer information.

Säkerhetskedjan

All slumptestning och misstanketestning utförs på ett kvalitetssäkrat sätt i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Alla provtagare har adekvat utbildning och provsvar analyseras av ackrediterat laboratorium för en juridisk hållbar verifikation.

 

Alkomätaredräger ny

Vi rekommenderar alla arbetsgivare att ha en alkomätare tillgänglig på arbetsplatsen. Detta för att på ett enkelt, smidigt och odramatiskt sätt kunna avgöra om en medarbetare är påverkad av alkohol eller inte. Kontakta oss gärna för rådgivning kring kvalitetssäkrade mätare som vi även har till försäljning.

 

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa just er arbetsplats?

Kontakta:
Britta From,VD
090-71 01 07
britta@fbekonsult.se