Är du orolig att din medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel?

Är du orolig att din medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel?

Det kan finnas en mängd olika anledningar till varför du känner dig orolig för din medarbetare. Det kan vara tydliga incidenter på arbetsplatsen, att personen exempelvis upplevts påverkad på arbetet eller åkt fast för rattonykterhet. Det kan också vara mycket subtila signaler du uppmärksammat under en längre tid. Kanske personen förändrats i sitt beteende, har ökad korttidsfrånvaro och att du hört rykten om att personen har en hög alkoholkonsumtion alt. brukar narkotika eller ofta spelar om pengar.

Oavsett vad som är anledningen till din oro är det alltid att rekommendera att du tar ett samtal med din medarbetare. Hur du sedan lägger upp samtalet, och vad din målsättning är, beror vad du baserar din oro på.

Några tips till dig som chef inför samtalet:

 

  • Förbered dig inför samtalet så du har klart för dig din målsättning. Anpassa samtalet efter den information du har. Är det enbart att uttrycka oro och lyssna av situationen eller vill du påtala arbetsrelaterade problem du önskar förändring kring.
  • Fokusera på att vara saklig och försök lägga föreställningar och fördomar åt sidan. Genom att skapa ett respektfullt samtalsklimat har du bäst förutsättningar att få en bra dialog.
  • Förvänta dig inget erkännande. Dessa frågor är förknippade med mycket skam och ditt budskap kan mycket väl ha nått fram även om personen inte erkänner en problematik.
  • Informera tydligt att du som arbetsgivare vill erbjuda stöd om det skulle vara så att medarbetaren har behov av det. 
  • Följ upp! Stöd som avvisats kan i ett senare läge vara av intresse.

Vår erfarenhet är att många chefer väntar onödigt länge innan de vågar ta samtalet. Man vill vara säker, ha något konkret, en incident. Väntar ni tills ni är säker och tills det händer något på arbetsplatsen så har det ofta gått väldigt långt. Genom att agera tidigare kan ni bidra till att medarbetaren snabbare får hjälp. På så vi förbättras prognosen för behandling och ni bidrar till ett minskat lidande hos individen och dess omgivning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att signaler ibland kan misstolkas, vilket man bör ha med sig i samtalet. Var alltid noga med att använda dig av så saklig information som möjligt. Fokusera på att ställa frågor och visa på erbjudanden, inte ställa diagnos. Det bör alltid göras av specialistkompetens.

Känner du dig osäker på hur du ska agera är du välkommen att kontakta oss på FBE Konsult för stöd och vägledning.

090-71 01 10