Anhörig

Att vara anhörig till någon med ett skadligt bruk eller beroende är något som ofta påverkar den egna hälsan negativt. Mycket energi går åt till att parera din närståendes problem och förhålla dig till dennes mående.

I våra beroendeprogram är familjens medverkan en värdefull del för att skapa förutsättningar för en framgångsrik förändringsprocess för hela familjen.

Vi erbjuder även stöd till dig som anhörig där din närstående inte befinner sig i behandling hos oss.