Anhörig

Att vara anhörig till någon med ett skadligt bruk eller beroende är ofta en påfrestande och tung situation. Mycket energi och tid kan gå åt till att oroa sig, parera personens mående och försöka hjälpa. Samtidigt som man riskerar tappa bort sina egna behov.

Som anhörig kan man behöva hjälp och rådgivning. Dels för att förstå beroendesjukdomen och vad man kan göra för att stötta en förändringsprocess, men även för att hitta vägen till ett eget välmående som anhörig.

I våra beroendeprogram är familjens medverkan en värdefull del för att skapa förutsättningar för en framgångsrik förändringsprocess för hela familjen.

Vi erbjuder stöd till dig som anhörig oavsett om din närstående befinner sig i behandling hos oss eller inte.

Vi erbjuder även stöd till dig som vuxit upp med beroende i familjen och känner behov av att bearbeta dina erfarenheter av detta i syfte att uppnå ett ökat välmående.

Välkommen att kontakta oss på 090-71 01 10 alt info@fbekonsult.se.

Här kan du läsa mer om våra anhörigprogram.