Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

Vi söker en alkohol- och drogterapeut i Umeå/Skellefteå.

 

 

Är du vår nya kollega som i ett framgångsrikt team vill vara med och göra skillnad?

 

Alkohol- och drogterapeut med KBT-inriktning

 

Om företaget

FBE Konsult är ett kunskapsföretag inom alkohol- drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet. Genom våra tjänster stöttar vi arbetsgivare med att förebygga, hantera och behandla skadligt bruk och beroende.

 

Med 25 års erfarenhet inom området har vi en bred kompetens- och erfarenhetsbas och vår vision är att vara det självklara valet för arbetsgivaren.  Våra kunder är stora och små, privata och offentliga arbetsgivare i framförallt Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå.

 

Verksamheten är uppdelad i tre områden;

  • Förebygga: Drogtester, konsultation och utbildning
  • Hantera: Chefstöd och arbetsrättslig rådgivning
  • Behandla: Utredning, behandling och anhörigstöd

 

Vår värdegrund kan sammanfattas i tre värdeord; Förtroende, Bemötande och Engagemang där innebörden i dessa ord är en ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Vi arbetar aktivt med att hålla oss uppdaterade kring ny forskning inom beroende och behandlingsarbete för att alltid kunna erbjuda tjänster utifrån vetenskapligt belagd kunskap.

Vi ser det som en viktig uppgift att öka kunskapsnivån kring beroendesjukdomen till individ och organisation i syfte att minska stigman och schablonbilder.

 

I denna tjänst ges du möjlighet till ett stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling i ett litet företag med stora ambitioner, där korta beslutsvägar och en kreativ och tillåtande arbetsmiljö råder.

 

Vem är du?

Du har flerårig erfarenhet av terapeutiskt behandlingsarbete inom området alkohol, droger och spel, både enskilt och i grupp.

Du har en KBT-inriktad utbildning och är öppen för fortsatt kompetensutveckling inom behandlingsområdet. Intresse kan även finnas hos dig att ta ett övergripande ansvar avseende behandlingsfrågor och kvalitetsarbete i vår behandlargrupp.

Du har ett stort engagemang, är prestigelös i ditt förhållningssätt och ser värdet i att ingå i ett behandlingsteam med olika kompetenser där vi i ett gemensamt teamarbete bidrar till att göra skillnad för individ och organisation.

Du trivs bra att arbeta med frihet under ansvar och är duktig på att planera och organisera och utvärdera ditt arbete.

 

Dina arbetsuppgifter

Som alkohol- och drogterapeut hos oss kommer du att arbeta i ett team med andra alkohol- och drogterapeuter,  beteendevetare samt psykoterapeut.

Du arbetar självständigt med dina klienter i utrednings- och behandlingsuppdrag i nära samarbete med en utsedd rehabsamordnare för respektive uppdrag. Rehabsamordnaren ansvarar för kontakten med kund (arbetsgivaren) och den övergripande samordningen i ärendet.

 

Utredning
Utredning genomförs initialt i syfte att kartlägga individens problematik och motivation till förändring. Resultatet leder fram till en rekommendation anpassad till den individuella situationen. Vid utredning använder vi oss bland annat av diagnosinstrumentet ADDIS. Har du inte idag ADDIS-certifikat erbjuds du nödvändig utbildning.

 

Behandling
Behandlingsarbetet består av terapeutiskt arbete inom olika behandlingsprogram, anpassade till individens situation och resultat av inledande utredning. Behandlingen genomförs primärt i individuella klientsessioner, men även gruppinslag kan ingå.

Vi bjuder alltid in klientens familj att medverka i behandlingen vilket innebär att du som terapeut får möjlighet att jobba med hela familjesystemet genom t.ex. par- eller familjesamtal.

 

Behandlingsansvarig
Finns intresse och kvalifikationer kan vi erbjuda din en roll som behandlingsansvarig. Det innebär att du har ett kvalitetsansvar över vår behandling och har uppdraget att utvärdera och utveckla våra behandlingsprogram.

 

Övrigt
Du deltar i veckovisa ärendegenomgångar i behandlingsteamet samt ges extern handledning kontinuerligt. Du deltar vid avstämningsträffar tillsammans med klient och dennes uppdragsgivare, samt har utöver detta kontakt med externa aktörer som kan vara involverade i ärendet.

 

Villkor

Anställningsform: Tills vidare

Anställningsgrad: 80-100%

Placeringsort: Umeå och Skellefteå, fördelning av tid på respektive ort beslutas i samband med anställning.

Formell kompetens: Utbildad alkohol- och drogterapeut med KBT-inriktning eller motsvarande

Erfarenhet: Minst 3 års terapeutiskt behandlingsarbete

Övrigt: Körkort och tillgång till egen bil är ett krav

Tillträde: enligt ök

 

Sista ansökningsdag: 27 april

Ansökan: skickas till info@fbekonsult.se

Kontaktperson: Helena Lindgren, 070-670 01 08 alt helena@fbekonsult.se