Välkommen till oss Jörgen!

Välkommen till oss Jörgen!

  Förstärkning inom vårt drogförebyggande arbete Jörgen är utbildad personalvetare och kommer i sin roll som organisationskonsult bidra till att vi  får ökade resurser att erbjuda våra kundföretag tjänster inom det drogförebyggande området. Uppdatering och...
Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Hur ska jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel? Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö-...
Ledarutbildning 20 mars

Ledarutbildning 20 mars

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera. Att...