Läkemedelsberoende – utifrån ett terapeutperspektiv

Läkemedelsberoende – utifrån ett terapeutperspektiv

Som beroendeterapeut möter jag ofta människor som haft narkotiska läkemedel förskrivna under en längre tid, ofta flera år. Längre förskrivning ökar risken för beroendeutveckling. Man kan uppleva ett behov av större doser för att få samma effekt som man fick initialt,...
Kompetenshöjning i behandlingsteamet

Kompetenshöjning i behandlingsteamet

Hela terapeutteamet på FBE har i år gått en utbildning i stress- och traumabehandling. Vi ställde några frågor till vår terapeut Mathias om denna utbildning och nya kompetens för vårt team. Kan du berätta lite kort vad utbildningen handlade om? Vi har lärt oss en för...
Vuxna barn

Vuxna barn

Missbruk i familjen riskerar påverka barnen negativt, kring det är forskarna eniga. Det kan som exempel medföra stor oro, orimligt ansvarstagande, oberäkneliga situationer att hantera och svåra upplevelser av olika slag. Detta är väl känt och samhället försöker så...