Kundseminarium 18 jan

Hantering av spel och narkotika på arbetsplatsen NYTT DATUM! Pga sjukdom under december har årets kundseminarium flyttats fram. Välkommen till vårt årlig seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte inom området förebyggande insatser och rehabilitering vid beroendeproblematik. En förmiddag som syftar till att sprida goda exempel mellan arbetsplatser och skapa utrymme till diskussion kring utmaningar som kan uppstå utifrån ett arbetsgivarperspektiv.   Datum: 18 januari OBS! NYTT DATUM Tid: 9.00-13.00 (lunch ingår) Lokal: Umeå Folkets hus Pris: Kostnadsfritt för kunder med serviceavtal (2 platser/kund) Övriga: 950kr exkl. moms Anmälan: info@fbekonsult.se   Årets seminarium har följande fokusområden: Spelberoende (spel om pengar) är sedan 2013 klassat som sjukdom och är en problematik som kraftigt ökat i samhället. Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar bör av den anledningen en plan finnas för hur man förebygger och hanterar spelproblem. På vilken nivå ska man arbeta förebyggande? Hur uppmärksamma signaler och vilka stödinsatser finns? Vid bruk av narkotika hos medarbetare uppstår oftast en komplex situation för arbets- givaren. Det finns ett rehabiliteringsansvar samtidigt som bruk av narkotika är illegalt vilket kan leda till avslut av anställningen snabbare än vid alkoholproblem. Hur kan man i praktiken agera med trovärdighet i rehabiliteringsarbetet, där återfall kan förekomma, när det är en illegal handling? Hur ser man på riskfaktorer och arbetsanpassning vid narkotika till skillnad mot andra beroenden?   Välkommen till en förmiddag där vi tillsammans kan göra...

Alkoholen smyger sig in

De allra flesta vi möter hos oss och som utvecklat ett alkoholberoende berättar hur alkoholen sakta smög sig in i deras liv. Ett bruk blir ett riskbruk, som vidare leder till skadligt bruk och helt plötsligt en dag inser man att det är alkoholen som styr ens liv och inte tvärtom?! Hur blev det så här? Många beskriver hur det började med konsumtion varje helg, sedan kanske någon gång mitt i veckan – ja man börjar tänka mer på alkohol och inför sig själv rättfärdigar man på olika sätt beteendet eller varför kunna  ”ta sig ett glas”: Det är allt ifrån; nu är det semester, fredagsmys, det krävande arbetet eller kanske separationen gör att man väljer dricka för att koppla av. Genom medvetenhet och att, nu och då, ställa sig själv frågorna ”Vilken relation har jag till alkohol?” ”Vad, hur och när dricker jag och varför?” kan leda till förändring och att man finner andra sätt att koppla av och uppleva livskvalité. All förändring börjar med egen insikt och vilja. Anna Sjöström pratar om riskkonsumtion i Proleadpodden (en podcast av Jan Blomström, affärspsykolog). Viktiga och intressanta frågor & reflektioner...
Barn ser alkoholberoendet

Barn ser alkoholberoendet

Barn ser och barn känner in men barn förstår kanske inte vad som gör att mamma och/eller pappa beter sig annorlunda eller bråkar så ofta. Vuxna behöver ge stöd och göra det begripligt för barn som vuxit upp med eller lever nära beroende. Barn tar annars lätt på sig skuld, känner ansvar eller mår dåligt. Se Matildas berättelse Första 12 min i klippet berättar Matilda om hur hon upplevde sin pappas alkoholberoende som barn och därefter beskrivs hur hon fick hjälp genom träffa andra ungdomar/anhöriga. Att sätta ord och träffa andra med liknande erfarenheter är läkande, gör det begripligt och kan ha avgörande betydelse för den egna hälsan. /Ann-Charlotte Johansson, terapeut, FBE...
Lever du nära beroende?

Lever du nära beroende?

Att vara anhörig Grupp för dig som vuxit upp med eller lever nära beroende Missbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel leder till negativa konsekvenser och stort lidande för individen men även för familj och vänner. Vi erbjuder stöd genom deltagande i vår anhöriggrupp. Du ges möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och samtala om svårigheter men också om hur du kan leva gott som anhörig. Målsättningen är att du genom nya kunskaper, samtal och utbyte av erfarenheter ska må bättre och finna nya sätt att hantera din livssituation. . Praktisk info Vår grupp för anhöriga består av totalt 8 träffar samt en uppföljningsträff efter ca 3 mån. Gruppen träffas onsdagar kl. 18.00 – 20.30, Ö Rådhusgatan 8A i Umeå. Onsdag 27/9 kl. 18.00 är du välkommen på informationsträff där du bjuds på fika och Ann-Charlotte berättar mer om upplägget. Träffen är kostnadsfri, anmäl dig genom att ringa eller maila Ann-Charlotte. Kostnad Kursen kan bekostas privat eller som en del i en rehabiliteringplan där arbetsgivaren bekostar insatsen. Vi har ett antal subventionerade platser för dig som privatperson. Kontakta oss så berättar vi mer. Kontaktuppgifter Ann-Charlotte Johansson, anhörigterapeut, 070-635 29 01, ann-charlotte@fbekonsult.se Som anhörig kan du även får enskilt stöd. Mer info om våra övriga...
Är du orolig att din medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel?

Är du orolig att din medarbetare har problem med alkohol, droger eller spel?

Det kan finnas en mängd olika anledningar till varför du känner dig orolig för din medarbetare. Det kan vara tydliga incidenter på arbetsplatsen, att personen exempelvis upplevts påverkad på arbetet eller åkt fast för rattonykterhet. Det kan också vara mycket subtila signaler du uppmärksammat under en längre tid. Kanske personen förändrats i sitt beteende, har ökad korttidsfrånvaro och att du hört rykten om att personen har en hög alkoholkonsumtion alt. brukar narkotika eller ofta spelar om pengar. Oavsett vad som är anledningen till din oro är det alltid att rekommendera att du tar ett samtal med din medarbetare. Hur du sedan lägger upp samtalet, och vad din målsättning är, beror vad du baserar din oro på. Några tips till dig som chef inför samtalet:   Förbered dig inför samtalet så du har klart för dig din målsättning. Anpassa samtalet efter den information du har. Är det enbart att uttrycka oro och lyssna av situationen eller vill du påtala arbetsrelaterade problem du önskar förändring kring. Fokusera på att vara saklig och försök lägga föreställningar och fördomar åt sidan. Genom att skapa ett respektfullt samtalsklimat har du bäst förutsättningar att få en bra dialog. Förvänta dig inget erkännande. Dessa frågor är förknippade med mycket skam och ditt budskap kan mycket väl ha nått fram även om personen inte erkänner en problematik. Informera tydligt att du som arbetsgivare vill erbjuda stöd om det skulle vara så att medarbetaren har behov av det.  Följ upp! Stöd som avvisats kan i ett senare läge vara av intresse. Vår erfarenhet är att många chefer väntar onödigt länge innan de vågar ta samtalet. Man vill vara säker, ha något...