Pandemin bidrar till ökad problematik

Det är en påfrestande tid för många av oss just nu. Coronaviruset har ett fortsatt grepp över världen och påverkar oss människor både privat och i vårt yrkesliv. Många är oroliga, för sina nära och kära, för sitt jobb eller känner en stress över att inte veta hur...
FBE tar nästa steg –  ny VD från 1/11

FBE tar nästa steg – ny VD från 1/11

Det är nu dags för FBE att ta nästa steg i utvecklingen. Under åtta fantastiska år har jag innehaft VD-rollen i detta fina företag som min far Folke B Eriksson lade grunden för 1992, utifrån sina egna erfarenheter av beroendeproblematik. En stor utveckling har skett...
Kostnadsfri rådgivning med alkohol-/drogterapeut

Kostnadsfri rådgivning med alkohol-/drogterapeut

Vid problem med alkohol, droger eller spel kan det vara svårt att förändra sin situation trots att motivation finns. Ibland kan det även vara svårt att veta vart man kan vända sig för stöd. Vi vill underlätta steget mot förändring, för ett ökat välmående. Därför...
Digitala lösningar vid behandling på distans

Digitala lösningar vid behandling på distans

FBE har möjlighet att erbjuda klientsessioner via videomöten. Vi använder oss av framförallt av Teams men även andra lösningar går att ordna. Digitala möten är ett mycket bra alternativ när man på grund av avstånd eller annan anledning har svårigheter att besöka någon...