Digitala lösningar vid behandling på distans

Digitala lösningar vid behandling på distans

FBE har möjlighet att erbjuda klientsessioner via videomöten. Detta fungerar som ett mycket bra alternativ när man på grund av avstånd eller annan anledning har svårigheter att besöka någon av våra mottagningar. Den senaste tidens restriktioner  och konsekvenser av...
Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel? Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga olyckor och hantera skadligt bruk och beroende bland sina anställda. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Kundseminarium i Umeå 15/1   Vi på FBE har sedan 2016 erbjudit våra kunder ett kvalitetssäkrat drogtestprogram, genom vår samarbetspartner EDTS (European Drug Testing Service). Flera av våra kunder har redan infört denna provtagningsrutin som en del i sitt...