Återfallsprevention

Vi erbjuder manualbaserad återfallsprevention i syfte att ge klienten verktyg att undvika återfall i riskbeteenden efter påbörjad beteendeförändring.

Återfallsprevention fokuserar på att identifiera risksituationer, bli uppmärksam på konsekvenser av återfall och  utveckla alternativa beteendestrategier för att undvika återfall.

Innehåll och upplägg

Gruppen träffas varannan vecka.

Exempel på fokusområden i gruppbehandlingen:

  • Kartläggning av situationer som riskerar att trigga sug
  • Att ”tacka nej” i situationer där alkohol förekommer
  • Identifiera negativa konsekvenser som missbruket/beroendet har orsakat
  • Förstärka positiva effekter av att vara avhållsam/nykter
  • Färdighetsträning i hantering av problem/kriser/negativa känslor
  • Medvetandegöra varningssignaler som riskabla beslut som riskerar leda till återfall
  • Tydliggöra strategi/handlingsplan för att förebygga återfall

Praktisk information

Antalet deltagare
4-8 personer, både män och kvinnor

Omfattning
8 träffar (sluten grupp)

Tid
Måndagar 15.00 – 16.30 varannan vecka

Plats
FBE Konsult, Ö Rådhusgatan 8A, Umeå

Kontakt
För frågor och anmälan: 090-71 01 10, info@fbekonsult.se