Lever du nära beroende?

Lever du nära beroende?

Att vara anhörig

Grupp för dig som vuxit upp med eller lever nära beroende

Missbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel leder till negativa konsekvenser och stort lidande för individen men även för familj och vänner.

Vi erbjuder stöd genom deltagande i vår anhöriggrupp. Du ges möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och samtala om svårigheter men också om hur du kan leva gott som anhörig.

Målsättningen är att du genom nya kunskaper, samtal och utbyte av erfarenheter ska må bättre och finna nya sätt att hantera din livssituation.

.

Praktisk info

Vår grupp för anhöriga består av totalt 8 träffar samt en uppföljningsträff efter ca 3 mån. Gruppen träffas onsdagar kl. 18.00 – 20.30, Ö Rådhusgatan 8A i Umeå.

Onsdag 27/9 kl. 18.00 är du välkommen på informationsträff där du bjuds på fika och Ann-Charlotte berättar mer om upplägget. Träffen är kostnadsfri, anmäl dig genom att ringa eller maila Ann-Charlotte.

Kostnad

Kursen kan bekostas privat eller som en del i en rehabiliteringplan där arbetsgivaren bekostar insatsen. Vi har ett antal subventionerade platser för dig som privatperson. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter

Ann-Charlotte Johansson, anhörigterapeut, 070-635 29 01, ann-charlotte@fbekonsult.se

Som anhörig kan du även får enskilt stöd. Mer info om våra övriga anhörigprogram.