Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Kundseminarium i Umeå 15/1   Vi på FBE har sedan 2016 erbjudit våra kunder ett kvalitetssäkrat drogtestprogram, genom vår samarbetspartner EDTS (European Drug Testing Service). Flera av våra kunder har redan infört denna provtagningsrutin som en del i sitt...

Välkommen Mathias!

  Mathias Åman, alkohol-/drogterapeut, är från december anställd hos oss. Med sin breda kompetens och långa erfarenhet inom behandlingsarbete är han ett mycket välkommet tillskott i vårt behandlingsteam. Mathias kommer ni framförallt möta i behandlingsuppdrag inom...
Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

I våra samtal med chefer och HR- avdelningar återkommer de ofta till att narkotikarelaterade personalärenden upplevs särskilt svåra att hantera. Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?  Föreligger det samma rehabiliteringsskyldighet oavsett...
Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?   Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...