Välkommen Mathias!

  Mathias Åman, alkohol-/drogterapeut, är från december anställd hos oss. Med sin breda kompetens och långa erfarenhet inom behandlingsarbete är han ett mycket välkommet tillskott i vårt behandlingsteam. Mathias kommer ni framförallt möta i behandlingsuppdrag inom...
Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

I våra samtal med chefer och HR- avdelningar återkommer de ofta till att narkotikarelaterade personalärenden upplevs särskilt svåra att hantera. Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?  Föreligger det samma rehabiliteringsskyldighet oavsett...
Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?   Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Välkommen till oss Jörgen!

Välkommen till oss Jörgen!

  Förstärkning inom vårt drogförebyggande arbete Jörgen är utbildad personalvetare och kommer i sin roll som organisationskonsult bidra till att vi  får ökade resurser att erbjuda våra kundföretag tjänster inom det drogförebyggande området. Uppdatering och...