Ledarutbildning 20 mars

Ledarutbildning 20 mars

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera. Att...
Finns det en riskfri konsumtion av alkohol?

Finns det en riskfri konsumtion av alkohol?

Ny faktasammanställning kring alkohol och hälsorisker Att alkoholkonsumtion även i måttliga mängder kan leda till negativa effekter på hälsan är väl känt inom sjukvården. Frågan är hur mycket alkohol man kan dricka utan risk för skador, och vilka råd och riktlinjer...
Kundseminarium 29 januari

Kundseminarium 29 januari

Ledarskap och värdegrundsfrågor För att framgångsrikt förebygga skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen Välkommen till vårt årliga seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Ett seminarium som syftar till att sprida goda exempel...