Previct – ett hjälpmedel vid beroendebehandling

Previct är ett komplement och stöd vid behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol. Produkten består av en liten alkomätare, en mobilapp och en webbaserad vårdportal för hantering av klienter och data.

Med Previct får terapeuten unik och relevant information om klientens situation utanför terapirummet vilket möjliggör en förstärkt behandling. Vid användning av Previct lägger vi stor vikt vid att klienten upplever verktyget som ett stödjande inslag i behandlingen snarare än en kontrollfunktion.

 

Så fungerar Previct

Terapeuten skapar enkelt och snabbt en individanpassad vårdplan tillsammans med klienten i en webbaserad vårdportal.

 

Klienten får en trådlös alkoholmätare i fickformat och en vårdtelefon med appar. Klienten utför löpande nykterhetstester och andra uppgifter planerade tillsammans med ansvarig terapeut i sin hemmiljö.

 

All information överförs i realtid, där den summeras och presenteras lättöverskådligt för terapeuten. Terapeuten får unik information om varje klient och kan utifrån det återkoppla och utvärdera behandlingsupplägget på bästa sätt tillsammans med klient.

Previct systemet är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Mer info om Previct