Cannabis och behandlingsutmaningar

Cannabis och behandlingsutmaningar

Mathias Åman är en av våra duktiga terapeuter på FBE Konsult. Han har arbetat med missbruk och beroende sedan 2002 och med strukturerad beroendebehandling sedan 2005.
Här delar han med sig av sina reflektioner kring att arbeta med cannabisklienter i behandling samt vilken förändring som skett inom området under den tid han arbetat.

 

 

Vilken förändring har du sett under dessa år, vad gäller användningen av cannabis? 

En stor förändring är allmänhetens mer liberala syn på cannabis som drog, vilket är oroande. 

En annan förändring är att man idag möter fler klienter som enbart nyttjar cannabis utöver alkohol.  Jämfört med förr när det vanligtvis användes fler narkotikaklassade substanser i det fall cannabis användes. Vilket även innebar mer sociala problem än man vanligtvis möter idag. 

Att en “ny grupp” idag använder cannabis har sannolikt ett samband med den liberalare synen på cannabis som nu råder. Dessa personer skulle tidigare knappast passerat den sociala gränsen och börjat använda illegala droger. 

Även intåget av syntetiska Cannabinoider är en förändring.  Potensen i dessa gör att man mycket snabbare utvecklar djupa kognitiva nedsättningar, som minnesstörningar och koncentrationsproblem. Där behövs i behandling en mycket tätare kontakt för att bygga och vidmakthålla den terapeutiska alliansen.  

 

Det talas ibland om att Cannabis anses vara en “lätt” drog – vad är din reflektion kring detta? 

Det är så otroligt missvisande. Visst kan själva ruset uppfattas som milt jämfört med andra droger. Och använder man odlad cannabis kan man inte dö av andningsdepression vid en överdos, som vid opioder. Men om man tittar på hur cannabis påverkar hjärnans funktioner och vår personlighet är  det allt annat än lätta konsekvenser det handlar om.  Som drog är cannabis mycket lömsk, den bromsar upp funktionen i de delar av hjärnan som behövs för att t.ex. uppmärksamma och lösa problem. 

 

Vad upplever du är den största skillnaden i behandling mellan alkoholberoende och Cannabisberoende?  

Att det tar så lång tid innan jag kan samtala med min klient utan att den är påverkad av drogen. Cannabis lagrar sig ju i fettvävnaderna och har personen haft en regelbunden konsumtion kan det ta månader innan denne är helt ren från spår av cannabis i kroppen. Även om personen har lyckats avstå från nya intag.  

Sedan blir minnesfunktionen ofta väldigt nedsatt. Vilket t.ex. Innebär att man kan behöva ha återkommande repetitioner av de psykoedukativa  inslagen i behandlingen. 

 

Vad är den största utmaningen vid ett Cannabisberoende? 

Att aktivera klienten i beteendeförändring, samt att mycket av konsekvenserna av cannabis handlar om sådant som inte har hänt, vilket ibland är svårt att påvisa. Den passiviserande inverkan som drogen vad gäller att omsätta idéer till handling hindrar klienten från att göra beteendeförändringar som gör livet mer meningsfullt.   

 

Något annat du vill tillägga till läsaren? 

Även om det finns utmaningar vid behandling av cannabisberoende, precis som med behandling av vilket beroende som helst, så kan man göra stora förbättringar i klientens livskvalitet. Finns motivation hos klienten så kan vi i behandling hjälpa till att genomskåda hur beroendet lurar dem från sådant som gör livet meningsfullt på långsikt.