Kostnadsfri rådgivning med alkohol-/drogterapeut

Kostnadsfri rådgivning med alkohol-/drogterapeut

Vid problem med alkohol, droger eller spel kan det vara svårt att förändra sin situation trots att motivation finns. Ibland kan det även vara svårt att veta vart man kan vända sig för stöd. Vi vill underlätta steget mot förändring, för ett ökat välmående. Därför...
Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel? Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga olyckor och hantera skadligt bruk och beroende bland sina anställda. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Kundseminarium i Umeå 15/1   Vi på FBE har sedan 2016 erbjudit våra kunder ett kvalitetssäkrat drogtestprogram, genom vår samarbetspartner EDTS (European Drug Testing Service). Flera av våra kunder har redan infört denna provtagningsrutin som en del i sitt...
Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?   Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Ledarutbildning 20 mars

Ledarutbildning 20 mars

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera. Att...