Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Frukostseminarium i Skellefteå 26 februari

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel? Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga olyckor och hantera skadligt bruk och beroende bland sina anställda. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Kundseminarium i Umeå 15/1   Vi på FBE har sedan 2016 erbjudit våra kunder ett kvalitetssäkrat drogtestprogram, genom vår samarbetspartner EDTS (European Drug Testing Service). Flera av våra kunder har redan infört denna provtagningsrutin som en del i sitt...
Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?   Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Ledarutbildning 20 mars

Ledarutbildning 20 mars

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera. Att...
Kundseminarium 29 januari

Kundseminarium 29 januari

Ledarskap och värdegrundsfrågor För att framgångsrikt förebygga skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen Välkommen till vårt årliga seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Ett seminarium som syftar till att sprida goda exempel...
Ledarutbildning, Umeå 11 april

Ledarutbildning, Umeå 11 april

Vilka tecken bör man uppmärksamma och hur genomför man det nödvändiga samtalet?  Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring ohälsosamma alkohol- eller spelvanor och bruk av illegala droger  områden du behöver kunna...