Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Frukostseminarium i Umeå och Skellefteå

Hur kan jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?   Som arbetsgivare har du ett ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och...
Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Hur ska jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel? Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö-...
Ledarutbildning 20 mars

Ledarutbildning 20 mars

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera. Att...
Kundseminarium 29 januari

Kundseminarium 29 januari

Ledarskap och värdegrundsfrågor För att framgångsrikt förebygga skadligt bruk och beroende på arbetsplatsen Välkommen till vårt årliga seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Ett seminarium som syftar till att sprida goda exempel...
Ledarutbildning, Umeå 11 april

Ledarutbildning, Umeå 11 april

Vilka tecken bör man uppmärksamma och hur genomför man det nödvändiga samtalet?  Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring ohälsosamma alkohol- eller spelvanor och bruk av illegala droger  områden du behöver kunna...

Kundseminarium 18 jan

Hantering av spel och narkotika på arbetsplatsen NYTT DATUM! Pga sjukdom under december har årets kundseminarium flyttats fram. Välkommen till vårt årlig seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte inom området förebyggande insatser...