Kundseminarium 18 jan

Hantering av spel och narkotika på arbetsplatsen NYTT DATUM! Pga sjukdom under december har årets kundseminarium flyttats fram. Välkommen till vårt årlig seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte inom området förebyggande insatser...
Lever du nära beroende?

Lever du nära beroende?

Att vara anhörig Grupp för dig som vuxit upp med eller lever nära beroende Missbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel leder till negativa konsekvenser och stort lidande för individen men även för familj och vänner. Vi erbjuder stöd genom deltagande...