Pandemin bidrar till ökad problematik

Det är en påfrestande tid för många av oss just nu. Coronaviruset har ett fortsatt grepp över världen och påverkar oss människor både privat och i vårt yrkesliv. Många är oroliga, för sina nära och kära, för sitt jobb eller känner en stress över att inte veta hur...
Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

I våra samtal med chefer och HR- avdelningar återkommer de ofta till att narkotikarelaterade personalärenden upplevs särskilt svåra att hantera. Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?  Föreligger det samma rehabiliteringsskyldighet oavsett...
Att förhindra och hantera återfall

Att förhindra och hantera återfall

Återfall är vanligt förekommande vid beroendetillstånd. Det är därför viktigt att omgivningen och närstående har förståelse för att det inte bara handlar om att ”skärpa till sig”. Återfall kan bidra till ökad insikt om sitt beroendetillstånd och sin sårbarhet och...
Barn ser alkoholberoendet

Barn ser alkoholberoendet

Barn ser och barn känner in men barn förstår kanske inte vad som gör att mamma och/eller pappa beter sig annorlunda eller bråkar så ofta. Vuxna behöver ge stöd och göra det begripligt för barn som vuxit upp med eller lever nära beroende. Barn tar annars lätt på sig...