Missbruksproblem påverkar kollegor

Missbruksproblem påverkar kollegor

Missbruksproblematik påverkar inte bara individen själv och dennes närstående. Det kan även påverka den arbetsgrupp som finns runt individen. När missbruksproblematik uppmärksammas kan det hos kollegor uppstå en mängd olika känslor och frågetecken som riskerar påverka...
Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken

Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken

Över tusen människor skadas svårt varje år, bara på grund av rattfylleri. Varje timme, dygnet runt, sker ca 500 rattfulla körningar i Sverige. 57 personer omkom enligt Trafikverket i en alkohol- eller drogrelaterad vägtrafikolycka år 2020, vilket är 28 % av alla...

FBE hjälper er med drogtester vid misstanke.

Vi är tillgängliga alla helgfria dagar under jul och nyår.  Vid misstanke om påverkan behöver ni som arbetsgivare agera snabbt. Då kan det vara bra med olika alternativ att vända sig till vid behov av testning. All personal på FBE Konsult i Umeå och Skellefteå är...
Cannabis och behandlingsutmaningar

Cannabis och behandlingsutmaningar

Mathias Åman är en av våra duktiga terapeuter på FBE Konsult. Han har arbetat med missbruk och beroende sedan 2002 och med strukturerad beroendebehandling sedan 2005. Här delar han med sig av sina reflektioner kring att arbeta med cannabisklienter i behandling samt...
Previct skapar förtroende

Previct skapar förtroende

Misstänker du att en medarbetare har problem med alkohol och känner dig osäker på om denne är nykter på arbetstid?  En sådan situation kan upplevas svår att hantera för ansvarig chef.   Vi på FBE Konsult kan inte nog betona vikten av att som arbetsgivare...