Vuxna barn

Vuxna barn

Missbruk i familjen riskerar påverka barnen negativt, kring det är forskarna eniga. Det kan som exempel medföra stor oro, orimligt ansvarstagande, oberäkneliga situationer att hantera och svåra upplevelser av olika slag. Detta är väl känt och samhället försöker så...

Pandemin bidrar till ökad problematik

Det är en påfrestande tid för många av oss just nu. Coronaviruset har ett fortsatt grepp över världen och påverkar oss människor både privat och i vårt yrkesliv. Många är oroliga, för sina nära och kära, för sitt jobb eller känner en stress över att inte veta hur...
Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

Arbetsgivaransvaret vid bruk av narkotika

I våra samtal med chefer och HR- avdelningar återkommer de ofta till att narkotikarelaterade personalärenden upplevs särskilt svåra att hantera. Ska de hantera beroende av narkotika och alkohol på samma sätt?  Föreligger det samma rehabiliteringsskyldighet oavsett...
Att förhindra och hantera återfall

Att förhindra och hantera återfall

Återfall är vanligt förekommande vid beroendetillstånd. Det är därför viktigt att omgivningen och närstående har förståelse för att det inte bara handlar om att ”skärpa till sig”. Återfall kan bidra till ökad insikt om sitt beroendetillstånd och sin sårbarhet och...