1000 utbildade under våren

Under våren har FBE Konsult utbildat närmare 1000 chefer och medarbetare i Norrland inom bland annat kommun, landsting, industri-, bygg-, medie- och försäkringsbranschen. Vi ser ett allt större intresse att satsa på utbildning ute i arbetslivet idag. Det känns...
74 % av studenterna har en riskkonsumtion

74 % av studenterna har en riskkonsumtion

Att hög alkoholkonsumtion är vanligt förekommande bland universitetsstudenter har bekräftats i flera svenska och internationella studier. I en nyligen genomförd undersökning framkommer att 74% av de studenter som besöker studentfester har en riskkonsumtion. Studenter...

Olofsfors AB ser förändring hos cheferna

Våren 2015 inledde Olofsfors AB en satsning för att förebygga alkohol- och drogrelaterad problematik på arbetsplatsen och tecknade därmed serviceavtal med FBE Konsult. Nu idag, två år senare frågar vi Tomas Strömberg, produktionschef vid Olofsfors AB, hur han upplevt...

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid beroende

Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid olika former av skadligt bruk och beroende? Enkelt uttryckt har arbetsgivaren alltid ett rehabiliteringsansvar om medarbetaren har en sjukdom. Beroende är klassat som sjukdom och det finns diagnoskriterier och...