Previct ur ett terapeutperspektiv

Previct ur ett terapeutperspektiv

Camilla Sandberg, behandlingsansvarig terapeut på FBE Konsult berättar om sina erfarenheter av att arbeta med Previct som komplement i beroendebehandling:   Hur länge har du använt Previct i ditt arbete?  Jag kom i kontakt med Previct för ca 3 år sedan när jag började...
Läkemedelsberoende – utifrån ett terapeutperspektiv

Läkemedelsberoende – utifrån ett terapeutperspektiv

Som beroendeterapeut möter jag ofta människor som haft narkotiska läkemedel förskrivna under en längre tid, ofta flera år. Längre förskrivning ökar risken för beroendeutveckling. Man kan uppleva ett behov av större doser för att få samma effekt som man fick initialt,...
Vuxna barn

Vuxna barn

Missbruk i familjen riskerar påverka barnen negativt, kring det är forskarna eniga. Det kan som exempel medföra stor oro, orimligt ansvarstagande, oberäkneliga situationer att hantera och svåra upplevelser av olika slag. Detta är väl känt och samhället försöker så...

Pandemin bidrar till ökad problematik

Det är en påfrestande tid för många av oss just nu. Coronaviruset har ett fortsatt grepp över världen och påverkar oss människor både privat och i vårt yrkesliv. Många är oroliga, för sina nära och kära, för sitt jobb eller känner en stress över att inte veta hur...