Det nödvändiga samtalet – ledarutbildning 24 oktober i Umeå

Det nödvändiga samtalet  –  ledarutbildning 24 oktober i Umeå

Kunskapspåfyllnad och praktisk träning för chefer och HR

När du som chef eller HR har en misstanke om att det föreligger ett skadligt bruk hos en medarbetare, eller att det skett en incident på arbetsplatsen, kopplat till alkohol eller droger har du ett ansvar att hantera situationen. Det nödvändiga samtalet med medarbetaren behöver inte vara svårt om du är väl förberedd.

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap och praktisk träning i att förbereda och genomföra det nödvändiga samtalet med medarbetaren om skadligt bruk.

 

Följande delar ingår i utbildningen;

  • Roller och ansvar på arbetsplatsen.
  • Riktlinjer kring när chef bör ta ett samtal.
  • Vikten av att anpassa samtalsstrategin till situationen.
  • Att planera och förbereda samtalet.
  • Utmaningar, fallgropar, bemöta reaktioner.
  • Praktiska samtalsövningar.

 

Datum:                  24 okt, kl. 10.00-15.00

Lokal:                     Umeå Folkets hus

Pris:                        2 900kr, exkl. moms. Lunch ingår.

Anmälan:              Anmälan skickas senast 10 okt till britta@fbekonsult.se.

                                 Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 
Feedback från tidigare deltagare:

”Att prata om droger och missbruk av olika slag är mycket svåra samtal. Jag fick möjlighet under utbildningen att träna på samtal, få feedback samt många verktyg som jag har haft mycket nytta av i mitt uppdrag som ledare. Samtalen blev inte lika svåra. Mycket bra utbildning som jag rekommenderar starkt.” /Avdelningschef på Hälsocentral

 

FBE Konsult är arbetsgivarens specialistresurs inom området skadligt bruk och beroende. Vi har sedan 1992 hjälpt arbetsgivare att förebygga, hantera och behandla problematik kring alkohol, droger och spel.