Digitala lösningar vid behandling på distans

Digitala lösningar vid behandling på distans

FBE har möjlighet att erbjuda klientsessioner via videomöten. Vi använder oss av framförallt av Teams men även andra lösningar går att ordna. Digitala möten är ett mycket bra alternativ när man på grund av avstånd eller annan anledning har svårigheter att besöka någon av våra mottagningar. Den senaste tidens restriktioner  och konsekvenser av COVID-19 har inneburit att betydligt fler möten än vanligt genomförs via videosamtal, vilket visat sig fungera mycket bra. Som vanligt kompletteras terapisessioner med regelbunden provtagning för uppföljning och utvärdering av behandlingsprocess.

I de fall behov finns av kompletterande stöd på distans kan vi erbjuda Previct, ett tekniskt hjälpmedel som ger en möjlighet till dagliga blåskontroller i en alkomätare kopplad till en app. Appen är kopplad till en webbaserad portal som ger terapeut möjlighet till daglig insyn i behandlingsförloppet och möjlighet till snabb feedback och uppföljning. Utöver detta finns ett antal andra finesser kopplade till Previct som ger möjlighet till en individanpassad vårdplan tillsammans med klient.

Mer information om Previct finner du här.