AFA-stöd för utbildning

FBE Konsult är nu godkänd utbildningsanordnare för AFA försäkring.

Nu är det möjligt att som arbetsgivare få ersättning för arbetsmiljöutbildning från AFA försäkring.

FBE Konsult är godkända som utbildningsanordnare vilket innebär att privata företag som tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader när de anlitar oss. Ersättning är möjligt att få för utbildning av chefer och skyddsombud.

Läs mer om möjlighet till ersättning här