Fallbeskrivning: Hur en bilolycka kan resultera i beroendeproblematik

Fallbeskrivning: Hur en bilolycka kan resultera i beroendeproblematik

 

”Anders är 45 år och har alkoholproblem. Hans arbetsgivare har vänt sig till FBE Konsult för en rehabiliteringsinsats och en utredning startas upp. Under utredningen framkommer det att Anders för 3 år sedan skadat sig i en bilolycka. En operation genomfördes och Anders fick efter detta utskrivet Tramadol mot sin kraftiga värk och smärta. Anders var sjukskriven från arbetet under 3 månader pga rehabilitering. Under denna period ökade Anders alkoholkonsumtion och det hände att han även drack under vardagarna. Förskrivningen av  Tramadol pågick under 2 år men avslutades abrupt efter att Anders bytt vårdcentral pga en flytt. I samband med detta jobbade Anders mycket hemifrån pga pandemin och de restriktioner som fanns. Anders hade vant sig vid att läkemedlet alltid fanns tillhanda och hans frustration var stor när han ej fick mer utskrivet. Anders kände sedan tidigare till att Tramadol var starkt beroendeframkallande men eftersom Anders inte tyckte att han hade drabbats av några konsekvenser av det, ansåg han att det fanns några problem. Anders alkoholkonsumtion hade även tilltagit avsevärt och bidrog till att Anders ej upplevde någon fysisk eller psykisk abstinens av läkemedlet.  

Pandemin och restriktionerna omöjliggjorde det för Anders att vidmakthålla det viktiga träningsprogram han fått från sin sjukgymnast. Han kunde heller inte umgås med sina vänner på samma sätt vilket medförde att han började känna sig mer isolerad och ensam. Anders psykiska mående försämrades och han upplevde att han hade mycket värk. Anders förklaring till sin psykiska ohälsa låg i att han hade värk och att han ej fått ett förnyat recept. Kort innan Anders samtalade med sin arbetsgivare om sina alkoholproblem hade han hittat några tabletter i en av sina jackor. Han hade en stund innan druckit några starköl och detta i kombination med tabletterna han tog gjorde att han drabbades av kraftig berusning och blackout. De efterföljande dagarna mådde Anders mycket dåligt och han drack mycket alkohol. Han insåg att hans situation var ohållbar och att han behövde hjälp för sina alkoholproblem. Anders pratade med sin chef kort efter detta. Under utredningen speglades Anders i de senaste årens bruk av alkohol och han fick även insikt i att han även utvecklat ett beroende av läkemedel som parallellt med alkoholen bidragit till den psykiska ohälsa han upplevt de senaste åren. Arbetsgivaren och Anders sökte primärt för alkoholproblem men utfallet av utredningen visade på ett långt mycket större problem än så. ” 

 

/Markus Axelsson, dipl. alkohol- och drogterapeut