FBE tar nästa steg – ny VD från 1/11

FBE tar nästa steg –  ny VD från 1/11

Det är nu dags för FBE att ta nästa steg i utvecklingen.

Under åtta fantastiska år har jag innehaft VD-rollen i detta fina företag som min far Folke B Eriksson lade grunden för 1992, utifrån sina egna erfarenheter av beroendeproblematik. En stor utveckling har skett inom FBE Konsult under dessa år, och vi har idag en bred kundbas och ett stort utbud av tjänster i syfte att förebygga, hantera och behandla missbruksproblem i arbetslivet. Arbetsgivarens utmaningar att hantera alkohol- och drogrelaterade frågor blir alltmer komplex, och antalet individer med ohälsa kopplat till riskkonsumtion blir allt fler – inte minst med anledning av den COVID-pandemi vi nu befinner oss i. Efterfrågan på våra tjänster ökar, det finns helt enkelt massor att göra och många kvarstående idéer att förverkliga. Detta är ett av de faktum som lett fram till beslutet om en organisationsförändring.

Det är för mig en stor glädje att nu från den 1/11 få lämna över VD-posten till Britta From. Britta har varit anställd i företaget sedan 2015, är utbildad personalvetare med magisterexamen inom arbetsrätt och har under de senaste åren haft en framträdande och viktig roll i verksamheten, och är ett känt ansikte hos våra kunder. Jag ser fram emot att i min nya roll, tillsammans med Britta och våra fantastiska kollegor och samarbetspartners fortsätta göra skillnad i arbetslivet och i människors privatliv. Jag ser även med spänning fram emot det fortsatta utvecklingsarbete som nu kommer drivas av Britta och önskar henne stort lycka till i sin nya tjänst.

Tillsammans gör vi skillnad!

/Helena Lindgren, ägare FBE Konsult

 

Här kan du ta del av pressmeddelande infört i Västerbottens-Kuriren 2020-11-02