GAMES – ett nytt verktyg vid utredning av spelproblematik

GAMES – ett nytt verktyg vid utredning av spelproblematik

Arbetsgivaren har ansvar vid spelproblematik

Den första januari 2018 skedde en lagändring som likställer spelmissbruk med alkohol- och substansmissbruk.

Som arbetsgivare finns det därför goda skäl att fundera över vilken policy man har kring spelande på arbetstid, vad som kännetecknar ett spelberoende, och vad man gör om en anställd uppvisar tecken på spelproblematik. Det finns mycket att vinna på både att se eventuella spelproblem i god tid och att våga ta tag i dem. Att hoppas att det ska gå över, utan att som omgivning agera, kan leda till stora konsekvenser både för individen och arbetsplatsen.

Personer med spelproblem har samma rätt till stöd och arbetslivsinriktad rehabilitering via sin arbetsgivare som vid alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Socialstyrelsen rekommenderar behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) och en kombination av motiverande samtal (MI) för spelberoende. Vilket är basen i alla FBE Konsults behandlingsprogram.

 

Nu är vi licenserade GAMES-användare

För att möta upp det alltmer ökade behovet av utredning och behandling vid spelproblematik kan vi stolt meddela att vi på FBE Konsult nu är licenserade GAMES-användare.

GAMES (Gambling Assesment Measures and Evaluation Scale) är det första och enda verktyg i Sverige som kartlägger, bedömer, och diagnostiserar spelberoende i enlighet med diagnoskriterierna i ICD-10 och DSM-5.

De strukturerade intervjuerna som vi använder både i ADDIS (verktyg för utredning av alkohol och droger) och GAMES bidrar till eftertanke/motivation och alliansskapande där klienten får möjlighet att berätta och beskriva hur livet har utformat sig i skuggan av alkohol, droger och/eller spel.

Med den diagnostiska bedömningen som grund skapas därefter objektiva förutsättningar för individanpassade hjälpinsatser.

 

Vid frågor kring våra utrednings- eller behandlingsinsatser kontakta:

Camilla Sandberg, behandlingsansvarig.

Tel. 090- 71 01 06 alt camilla@fbekonsult.se