Integritetspolicy

Alla som kommer i kontakt med FBE Konsult ska känna sig trygga i att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt. Här får du information om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet.

När du är kund eller klient hos oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du besöker vår hemsida. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av uppgifter som du själv lämnar till oss, dels av uppgifter vi får från din arbetsgivare och dels automatiskt insamlade uppgifter. Personuppgifter du som kund själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer.

Personuppgifter som din arbetsgivare lämnar till oss är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer. Du får alltid godkänna skriftligt att vi hanterar dina personuppgifter, även om din arbetsgivare har lämnat ut dessa.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. Vad används uppgifterna till?

 • Att fullgöra avtal med kunder.
 • Att tillgodose kunders önskemål om information.
 • Att fullgöra lagliga förpliktelser.
 • Att kvalitetssäkra våra behandlingstjänster.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

 • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
 • Intresseavvägning: Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos FBE konsult och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
 • Samtycke: Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar. För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

3. Hur samlas uppgifterna in?

FBE Konsult samlar in personuppgifter i samband med:

 • Du eller din arbetsgivare blir kund hos oss och lämnar ut uppgifter om dig.
 • Din arbetsgivare gör en beställning av en rehabiliteringstjänst och därmed lämnar ut uppgifter om dig.
 • När du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Anmälan till våra utbildningar och aktiviteter.

Vi samlar in uppgifter genom att vår webbsida använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. Vilka personuppgifter hanterar FBE Konsult?

Klienter: Namn, adress, e-post, telefonnummer, arbetsgivare, anhöriga, uppgift om arbets- och livssituation, uppgift om hälsa, uppgift om behandling som bedrivs.

Kontaktpersoner vid företag/organisationer: Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, arbetsgivare.

Intressenter som registrerar sig för nyhetsbrev eller på annat sätt söker information om oss eller anmäler sig till aktiviteter och utbildningar: Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, arbetsgivare.

5. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

6. Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så långe som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du oss; info@fbekonsult.se
Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

8. Cookies

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.