Julen som riskperiod – arbetsgivaren kan göra skillnad

Julen som riskperiod – arbetsgivaren kan göra skillnad

Juletid. För de flesta en period att se fram emot, med tid för umgänge med familj, återhämtning och vila. En efterlängtad paus i vardagen som ger lite extra guldkant på tillvaron. Men inte för alla. Den extra ledigheten och det ökade utbudet av festliga sammanhang, julfester med jobbet, hemvändarkvällar och nyårsfirande kan vara en tuff tid för vissa individer. Tillfällena att konsumera alkohol ökar, vilket för någon med en riskkonsumtion kan leda till negativa konsekvenser. Både för individen och dennes närstående.

Kan du som arbetsgivare göra något för att bidra till att minska risksituationerna?

Självklart är det ytterst individens ansvar att ta kloka beslut kring sin egen konsumtion, men utifrån rollen som arbetsgivare finns det ändå möjlighet att göra skillnad.

Många arbetsgivare lägger mycket tid på att implementera sina riktlinjer och förväntan på alkohol-, drog- och spelfrihet vid arbetsplatsen, man tar frågan på allvar för att undvika risker och ohälsa. Givetvis kan då de sociala tillställningarna arrangerade av arbetsgivaren även spegla detta. Att förvänta sig en måttlig alkoholkonsumtion och undvika berusningsdrickande i arbetsgivarrelaterade sammanhang bör ses som högst rimligt om man har som målsättning att skapa trovärdighet i det alkoholförebyggande arbetet. Inte att förglömma när julfester planeras på arbetsplatsen är även att det är långt ifrån alla som känner sig tilltalade av höga berusningsnivåer. Att planera för tillställningar som ligger i linje med er alkoholpolicy kan således även bidra till att en ökad andel av medarbetarna känner sig inkluderade och intresserade av att delta.

 

Några tips till dig som arrangerar personalfester/personalaktiviteter:

  • Gör en översyn kring hur stor andel av de aktiviteter ni erbjuder som är alkoholfria. Bör dessa utökas/utvecklas för att göra utbudet av social samvaro attraktiv för en bredare målgrupp.
  • Har era sociala tillställningar inslag av alkohol så rekommenderar vi att ni lägger vikt vid att komplettera med attraktiva alkoholfria alternativ som passar till maten. Cola och Loka kan upplevas som ett rätt trist alternativ av många. Systembolagets personal kan bidra med lika god service kring det alkoholfria sortimentet. Kanske ni ska köpa en större andel av de alkoholfria alternativen och bidra till att på sikt förändra normen?
  • En begränsning av den alkoholmängd som bjuds av arbetsgivaren skickar signaler om förväntad konsumtionsnivå. ”Fri sprit på borden” påverkar risken för en ökad berusningsnivå. En begränsad bordsservering samt möjlighet att därefter på egen hand bekosta ytterligare alkohol är små justeringar som ger möjlighet till värdefull eftertanke hos individen innan beslut.
  • Tänk på att du med en nyckelposition kan ”lägga ribban” även i festliga sammanhang. Att föregå som gott exempel bör även gälla konsumtionsnivå på personalfester i syfte att bidra till en hälsofrämjande, trygg och säker arbetsmiljö.

 

Om än personalaktiviteter står för en högst begränsad del av de sammanhang där alkohol intas, så bidrar det till en totalkonsumtion och risken för att utveckla alkoholproblematik. En förväntan om måttfullhet ger er som arbetsgivare även möjlighet att tidigare uppmärksamma signaler om alkoholrelaterad ohälsa – där bl.a.  svårighet att begränsa konsumtionsnivån är ett tecken.  Ju tidigare stöd kan erbjudas av arbetsgivaren desto bättre förutsättningar för en lyckad rehabilitering, liksom vid all annan ohälsa.

Sammanfattningsvis. Var modig som arbetsgivare och ta chansen att bidra till en förändring av alkoholnormen och ett minskat fokus på berusningsdrickande. Det kan på sikt både stärka ert varumärke och era förutsättningar att attrahera och behålla värdefull och kompetent personal.

Och sist men inte minst: alkoholrelaterade incidenter på personalfester förekommer mellan varven, och är aldrig positivt för någon. Visst tar du som chef det nödvändiga samtalet dagen efter?
Det gör skillnad!

Behöver ni råd och vägledning  – hör av er.  Vi hjälper er!

 

God Jul!

/Jörgen Andersson och Helena Lindgren, FBE Konsult