Klient

När det det uppstått ett problem kring alkohol, droger eller spel kan det finnas behov av professionell hjälp. 

Våra behandlingsprogram erbjuds vanligtvis till dig genom din arbetsgivare, inom dennes rehabiliteringsansvar.

Det finns även möjlighet att vända sig till oss privat för stöd och behandling.

 

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar och goda möjligheter att stötta dig i en rehabiliteringsprocess. Har du funderingar kring vilken hjälp du kan få från din arbetsgivare så vänd dig gärna till oss med dina frågor.

Vill du veta mer om våra behandlingsprogram finner du information här:

Aktuell info till våra klienter:

Återfallsprevention i grupp vt 2019