Klient

När det föreligger ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel kan det finnas behov av professionell hjälp för att ta sig ur sin problematik och uppnå en förbättrad hälsa och välfungerande livssituation.

Våra rehabiliteringsprogram erbjuds vanligtvis till dig genom din arbetsgivare, men det finns även möjlighet att vända sig till oss som privatperson.

 

Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar och goda möjligheter att stötta dig i en rehabiliteringsprocess. Har du funderingar kring vilken hjälp du kan få från din arbetsgivare så vänd dig gärna till oss med dina frågor.

Vill du veta mer om våra behandlingsprogram finner du information här:

Aktuell info till våra klienter:

Återfallsprevention i grupp vt 2019