Kompetenshöjning i behandlingsteamet

Kompetenshöjning i behandlingsteamet

Hela terapeutteamet på FBE har i år gått en utbildning i stress- och traumabehandling. Vi ställde några frågor till vår terapeut Mathias om denna utbildning och nya kompetens för vårt team.

Kan du berätta lite kort vad utbildningen handlade om?

Vi har lärt oss en för oss ny metod för behandling av trauma, TTT (Trauma Tapping Technique). Med denna metod kan vi hjälpa klienten snabbare att få ett konkret handlingsverktyg för att uppnå större egenmakt i situationer där trauma aktiveras. De får på så vis ständig tillgång till att hantera de känslor och tankar som kan väckas med anledning av ett trauma. Detta ger en känsla av trygghet och en ökad livskvalité, att inte behöva undvika det som väcker minnen och känslor kopplat till ett trauma. 

Kan du ge exempel på vad man i detta sammanhang menar med trauma?

Det kan exempelvis vara att man varit utsatt för övergrepp, våld, eller bevittnat våld, en olycka eller något annat obehagligt. Det kan även vara separationer, anknytningsproblem från barndomen, att ha blivit lämnad eller att ha haft frånvarande föräldrar.

Det är viktigt att komma ihåg att om ett barn blir utsatt för något så kan det för oss som vuxna upplevas som något obetydligt samtidigt som det för barnet, utifrån barnets perspektiv och begreppsvärld, blir ett trauma som ger konsekvenser långt senare i livet.

På vilket sätt har ni användning av denna utbildning?

Över hälften av de som går behandling hos oss har någon form av trauma i bagaget. Droganvändning och alkoholkonsumtion är för många ett sätt att hantera minnen och känslor från tidigare trauman. När man får ett effektivt annat sätt att hantera dessa minskar risken för återfall.

Genom att synliggöra trauman kan vi också begripliggöra för klienten varför den reagerar som den gör utifrån sin historia. När klienten lär sig hantera sina traumareaktioner och därmed blir mindre rädd för att dessa ska aktiveras, leder det automatiskt till att reaktionerna kommer mer sällan.

Jag har haft konkret användning av denna, för oss nya, metod och sett goda resultat hos mina klienter som fått prova metoden.

Är det nödvändigt att behandla trauman för att bli fri från ett beroende?

Nej, det är inte nödvändigt, men det underlättar. Vi ser detta som ett komplement i  vår behandling och ett verktyg som passar att använda för vissa klienter.

En vanlig missuppfattning är att det alltid ligger något trauma bakom ett beroende, men så är det alltså inte. Många som går i behandling hos oss har inte ett trauma som behöver behandlas. I det fall där det finns ett bakomliggande trauma kan det dock vara svårare att bibehålla långsiktig nykterhet/drogfrihet om man inte hanterar de stresspåslag som trauman kan medföra.