Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Frukostseminarium i Skellefteå 10 maj

Hur ska jag som arbetsgivare hantera frågor kring alkohol, droger och spel?

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar att förebygga och hantera olika former av skadligt bruk och beroende i medarbetargruppen. Frågorna behöver hanteras både utifrån ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsperspektiv. Men hur gör man i praktiken?

Välkommen till vårt kostnadsfria frukostseminarium där vi ger er en övergripande kunskapsöversikt av arbetsgivarens ansvar och möjligheter inom området, samt berättar om vilka tjänster vi kan erbjuda.

Datum:
10 maj 2019

Plats:
FBE Konsult, Getbergsvägen 2, Skellefteå
(ingång på baksidan)

Tid:
7.30-8.00 Tid för nätverkande och visning av lokalen, frukost serveras

8.00-9.00 Föredrag

Anmälan:
Senast 6/5. Mejla namn och befattning till camilla@fbekonsult.se alt ring 090-71 01 06.

 


FBE Konsult är ett kunskapsföretag inom området skadligt bruk och beroende.
Sedan 1992 har vi erbjudit arbetsgivare vår specialistkompetens i syfte att förebygga, hantera och behandla problem inom området alkohol, droger och spel i arbetslivet.
Nu finns vi även i Skellefteå.