Kundseminarium 18 jan

Hantering av spel och narkotika på

arbetsplatsen

NYTT DATUM! Pga sjukdom under december har årets kundseminarium flyttats fram.

Välkommen till vårt årlig seminarium där ni ges möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte inom området förebyggande insatser och rehabilitering vid beroendeproblematik.

En förmiddag som syftar till att sprida goda exempel mellan arbetsplatser och skapa utrymme till diskussion kring utmaningar som kan uppstå utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

 


Datum:
18 januari OBS! NYTT DATUM
Tid: 9.00-13.00 (lunch ingår)
Lokal: Umeå Folkets hus
Pris: Kostnadsfritt för kunder med serviceavtal (2 platser/kund)
Övriga: 950kr exkl. moms
Anmälan: info@fbekonsult.se

 

Årets seminarium har följande fokusområden:

Spelberoende (spel om pengar) är sedan 2013 klassat som sjukdom och är en problematik som kraftigt ökat i samhället. Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar bör av den anledningen en plan finnas för hur man förebygger och hanterar spelproblem. På vilken nivå ska man arbeta förebyggande? Hur uppmärksamma signaler och vilka stödinsatser finns?

Vid bruk av narkotika hos medarbetare uppstår oftast en komplex situation för arbets- givaren. Det finns ett rehabiliteringsansvar samtidigt som bruk av narkotika är illegalt vilket kan leda till avslut av anställningen snabbare än vid alkoholproblem. Hur kan man i praktiken agera med trovärdighet i rehabiliteringsarbetet, där återfall kan förekomma, när det är en illegal handling? Hur ser man på riskfaktorer och arbetsanpassning vid narkotika till skillnad mot andra beroenden?

 

Välkommen till en förmiddag där vi tillsammans kan göra skillnad!