Lag om stöd vid spelberoende

Lag om stöd vid spelberoende

Från och med den 1 januari 2018 kommer spel om pengar att ingå i socialtjänstens hälsa- och sjukvårdslag. Det innebär att personer med allvarliga spelproblem ska erbjudas behandling.

Vi tycker att denna nya lagändring är fantastiskt bra eftersom det innebär ett ytterligare erkännande av spelberoende som ett behandlingsbart sjukdomstillstånd. För den individ som har utvecklat ett spelberoende är det ofta väldigt svårt att be om hjälp. Personen kan ha försatt sig i en svår ekonomisk situation med stora skulder och en omgivning som inte alls känner till vidden av problemet. Spelberoende är ett sjukdomstillstånd vilket innebär att fördömanden och skuldbelägganden ofta inte ger önskad effekt utan istället får personen att dra sig undan och eventuellt döva ångest med ännu mer spelande. Individen kan vara i behov av professionell hjälp för att klara av att förändra sitt beteende.

FBE Konsult erbjuder stöd och behandling vid spelberoende.

Läs mer om lagändringen här

Britta, organisationskonsult, FBE Konsult