Ledarutbildning, Umeå 11 april

Ledarutbildning, Umeå 11 april

Vilka tecken bör man uppmärksamma och hur genomför man det nödvändiga samtalet? 

Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring ohälsosamma alkohol- eller spelvanor och bruk av illegala droger  områden du behöver kunna hantera. 

Att uppmärksamma när bruket övergår till ett skadligt bruk, med konsekvenser för arbetsprestation och hälsa, att vara rustad för det nödvändiga samtalet och att vara trygg i vilka lagar och rutiner som gäller gör skillnad. Det kan vara avgörande både för individens möjlighet att få stöd och hjälp och för en säker och välfungerande arbetsplats.  

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad! 

 

Innehåll: 

  • Arbetsplatsen som arena för ett förebyggande arbete 
  • När övergår bruket till ett skadligt bruk och beroende? 
  • Tecken att uppmärksamma inom området alkohol, droger, spel 
  • Arbetsgivarens ansvar och möjligheter att agera 
  • Riktlinjer inför det nödvändiga samtalet 
  • Att leva nära beroende – den dolda ohälsan

 

* Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, men platsen kan överlåtas.