Ledarutbildning – skadligt bruk i arbetslivet

Grundutbildning

Arbetsgivarens ansvar och möjligheter

Det övergripande syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar i organisationen för ett proaktivt arbete gällande skadligt bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och spel och ge chefer/ledare kunskap och verktyg inom området. Tonvikten ligger på arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter att agera förebyggande samt vid misstanke om skadligt bruk.

I utbildningen varvas föreläsning med case och gruppdiskussioner.

Dessa tre delar är alltid inkluderade i utbildningen:

 • När övergår bruket till ett skadligt bruk
 • Tecken att uppmärksamma
 • Arbetsgivarens möjligheter och skyldigheter att agera

I utbildningen ingår även ett fjärde valbart tema som ni väljer utifrån behovet i er organisation.

Valbara teman;

 • Förebyggande arbete i praktiken
 • Arbetsrätt vid skadligt bruk
 • Chefens utmaning i en rehabilitering
 • Medberoende

Inför utbildningstillfället tar FBE Konsult del av organisationens befintliga styrdokument och kommer under utbildningstillfället att relatera till och diskutera utifrån dessa i berörda delar. På så sätt sker en förankring och konkretisering av innehållet i gällande riktlinjer och rutiner.

Utbildningen som grund är 3-4 timmar. Önskas fler än ett valbart tema alt. en fördjupning inom något område förlängs utbildningen med ytterligare 1-3 timmar.

Fördjupningsutbildning

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet

När du som chef känner oro för en medarbetare, har en misstanke om att det föreligger ett skadligt bruk eller att de skett en incident på arbetsplatsen kopplat till alkohol eller droger har du ett ansvar att agera. Det nödvändiga samtalet med medarbetaren är oundvikligt och behöver inte alls vara svårt om du har verktyg för att hantera situationen. I denna utbildning får du en fördjupad kunskap kring hur du förbereder dig för och håller i ett samtal med din medarbetare utifrån oro om skadligt bruk. Följande delar innefattas av utbildningen;

 • Chefens roll och ansvar
 • Samtalsstrategi utifrån situation
 • Att förbereda och genomföra samtalet
 • Praktiska samtalsövningar

Under utbildningen varvas teori med diskussioner och samtalsövningar där deltagarna får praktisk samtalsträning.

Utbildningen är 3-4 timmar.