Webinar

Att upptäcka skadligt bruk i arbetslivet under rådande pandemi

Den pågående pandemin leder till ökade problem med alkohol, droger och spel. Problemen finns i hela samhället och till stor del i arbetslivet. Pandemin leder samtidigt till att denna form av ohälsa blir svårare för omgivningen att se och uppmärksamma. Särskilt i de företag och organisationer där en stor del av arbetet sker på distans. 

FBE Konsult erbjuder ett livesänt webinar till nyckelpersoner på er arbetsplats. Syftet är att synliggöra utmaningar kring att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen, samt att ge deltagarna verktyg och kunskap inom området.

Målgrupp är chefer, HR och andra nyckelpersoner på arbetsplatsen.

Innehåll:

  • Riskfaktorer och riskgrupper under pågående pandemi.
  • När övergår bruket till ett skadligt bruk och beroende.
  • Tecken att uppmärksamma.

Tid: 60 minuter

Bokning: Kontakta Britta From för mer information, prisuppgift och bokning.
Tel 090- 71 01 07 alt. britta@fbekonsult.se.

Webinaret genomförs via Teams.