Lyckat kundseminarium

Lyckat kundseminarium

Den 5 april fick vi så äntligen genomföra vårt årliga kundseminarium på Umeå Folkets Hus, med deltagare på plats i samma lokal igen efter ett långt pandemi-uppehåll.

14 deltagare från 10 kundföretag var representerade och förväntansfulla kring att få dela erfarenheter kring det drogförebyggande arbetet på respektive arbetsplats.

Förmiddagen inleddes med att Helena Lindgren, ägare av FBE Konsult, uppmärksammade det faktum att vi 2022 firar 30 med en resumé av hur verksamheten utvecklats under dessa årtionden.

Därefter guidade Britta From, VD, deltagarna genom dagen med kunskapspåfyllnad och frågeställningar kring utveckling, kontinuitet och alkoholkultur som deltagarna fick diskutera i smågrupper.

En mycket lyckad förmiddag som avslutades med god lunch.

Tack till alla deltagare och en stor eloge till er
för det engagemang ni visar i arbetet med att minska den alkohol- och drogrelaterade ohälsan ute i arbetslivet.

Tillsammans gör vi skillnad.

 

/Helena, Britta & Camilla