Missbruksproblem påverkar kollegor

Missbruksproblem påverkar kollegor

Missbruksproblematik påverkar inte bara individen själv och dennes närstående.
Det kan även påverka den arbetsgrupp som finns runt individen.

När missbruksproblematik uppmärksammas kan det hos kollegor uppstå en mängd olika känslor och frågetecken som riskerar påverka kollegans eget mående och arbetsprestation. Ilska, oro, rädsla för konsekvenser på arbetsplatsen och inte minst frågan om hur man som kollega kan stötta och hjälpa individen är vanligt förekommande.

I ett sådant läge kan det vara av stort värde att man på arbetsplatsen samlar arbetsgruppen och pratar igenom situationen. Hur dessa träffar läggs upp behöver man så klart anpassa utifrån de aktuella förutsättningarna.
I dessa situationer kan vi på FBE Konsult bistå med vår kompetens både vad gäller planering och genomförande.

Denna vecka har vi haft förmånen att på förekommen anledning få träffa en arbetsgrupp där vi fick genomföra en debriefing och erbjuda kunskapspåfyllnad kring beroende.
En alldeles fantastiskt fin arbetsgrupp fick vi möta, som kommer vara till stort stöd för sin medarbetare i dennes behandlingsprocess framöver. Vår förhoppning är att vårt möte även rustade dem att känna sig lite tryggare om de skulle uppleva en liknande situation framöver.

För som vi vet så finns missbruksproblematik på de flesta arbetsplatser, och det är av kollegorna det vanligtvis uppmärksammas först. Hur har du som chef rustat din arbetsgrupp för att känna sig trygg i hur de ska agera om tecken uppmärksammas?

/Helena & Markus