Norrmejerier ny serviceavtalskund 2016

Norrmejerier_logo1_RGBNorrmejerier är ny serviceavtalskund sedan årsskiften. Vi ställde några frågor kring detta till Gabriella Rahm, HR-specialist på Norrmejerier.

:::::
Varför har ni valt att fokusera på alkohol- drog- och spelförebyggande arbete?

Inom Norrmejerier vill vi jobba aktivt med dessa frågor då vi ser att arbetet ger en positiv effekt i praktiken. Förutom att det skapar en ökad hälsa och trivsel på arbetsplatsen så ökar säkerheten och vi kan nå en god kvalitet och produktivitet. 

Vad är era förhoppningar kring detta nya serviceavtal med FBE Konsult?

Vår förhoppning är att vi med ett serviceavtal ska få till oss den kompetens som så väl behövs i arbetet med dessa frågor, både i förebyggande arbete på arbetsplatsen, men också i enskilda ärenden där medarbetare och ledare behöver stöd.
:::

Vad har ni mött för reaktioner i organisationen på att ni nu börjar jobba mer aktivt med dessa frågor?

Ledare och medarbetare i organisationen tycker att det är bra att vi jobbar aktivt med dessa frågor
och ökar deras kunskaper inom området. De tycker också att det är bra med ett serviceavtal. När hjälpen behövs så vill man att den ska finnas nära tillhands. Att hela organisationen inkluderas i
samma serviceavtal oavsett anställningsort är också något som upplevs positivt.

::
::
::
::
Gabriella Rahm, HR-specialist