Nytt avtal med Umeå kommun

Nytt avtal med Umeå kommun

Vi kan nu glädjande meddela att FBE Konsult tecknat ramavtal med Umeå kommun. Avtalet innebär att vi från och med den 1 februari 2022 är ensam leverantör av tjänster inom området utredning, stöd och behandling av alkohol, droger och spel.

Tjänsterna riktar sig till medarbetare inom Umeå kommun och gäller även anställda inom Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Umeå energi och ett antal övriga kommunala enheter/bolag.

Syftet med tjänsterna är att beställare ska få stöd och hjälp i att identifiera, utreda och behandla riskbruk, skadligt bruk, beroende och medberoende på grund av alkohol, droger och spel. Processen ska ge individen stöd och vägledning till ett liv utan riskbruk, skadligt bruk, beroende och medberoende.

Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Tillsammans gör vi skillnad.