Öppen ledarutbildning

Öppen ledarutbildning

Arbetsgivarens ansvar och möjligheter vid skadligt bruk.

 

Datum:  29 mars kl. 9.00-16.00
Lokal: Centrala Umeå (Meddelas efter sista anmälningsdag)
Pris: 2900kr exkl. moms
Anmälan: Skicka anmälan senast 14 mars till britta@fbekonsult.se. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men kan överlåtas.

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad!

Som arbetsledare med ansvar för säkerhet, arbetsmiljö och rehabilitering är frågor kring medarbetares ohälsosamma alkoholvanor och bruk av illegala droger ett område du behöver ha verktyg för att kunna hantera.

Att uppmärksamma när bruket övergår till ett skadligt bruk, med konsekvenser för arbetsprestation och hälsa, samt att vara rustad för det nödvändiga samtalet, kan vara avgörande både för individens förutsättningar att ta tag i sin situation men även för vilka konsekvenser som uppstår på arbetsplatsen.

Värdet av att agera tidigt är stort, och kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad. Både för individ och arbetsgivare.

Vill du känna du bättre rustad?

Vi erbjuder en utbildning innehållande;

  • Arbetsplatsen som en arena för ett förebyggande arbete
  • När övergår bruket till ett skadligt bruk?
  • Tecken att uppmärksamma
  • Arbetsgivarens ansvar och möjligheter att agera
  • Riktlinjer inför det nödvändiga samtalet
  • Medarbetare som lever nära beroende – den dolda ohälsan

Ni får lära er att identifiera signaler på alkohol- och drogrelaterad ohälsa för att kunna agera i ett tidigt skede och därmed undvika stora kostnader för behandling och rehabilitering.