Pandemin bidrar till ökad problematik

Det är en påfrestande tid för många av oss just nu. Coronaviruset har ett fortsatt grepp över världen och påverkar oss människor både privat och i vårt yrkesliv. Många är oroliga, för sina nära och kära, för sitt jobb eller känner en stress över att inte veta hur situationen kommer att utvecklas. Nedstämdhet, stress och ångestproblematik har ökat markant under denna Coronapandemi, vilket många arbetsgivare och HR-avdelningar idag behöver hantera och utveckla strategier för att förebygga.

Den pågående pandemin har visat sig bidra till ökad problematik hos de människor som redan har ett riskbruk eller skadligt bruk av alkohol eller ett problemspelande. Det påverkar också de människor som försöker tillfriskna från ett alkohol,- drog eller spelberoende då återfallen blir fler med anledning av de aktuella ökade stressorerna i samhället.

Hemarbete och permittering medför en psykisk påfrestning för många. Dessutom vet vi att nedstämdhet, stress och ångest är evidensbaserade faktorer som kan leda till en riskkonsumtion av alkohol, droger, och/el mediciner. Även ensamhet, tristess och oro är faktorer som kan bidra till en ökad alkoholkonsumtion. Om du tidigare använt alkohol för att fly undan negativa känslor kan det ligga nära till hands att göra det i den situation vi nu befinner oss i. När gränserna suddas ut mellan privat- och arbetsliv försvinner också de naturliga bromsklossarna, de yttre faktorer som kan förhindra att en person passerar gränsen till ett skadligt bruk eller beroende. För de hundratusentals svenskar som har ett riskbruk eller skadligt bruk kan omställningen till hemarbete vara fullkomligt förödande.

Vi vet inte hur länge vi får leva med denna pandemi och beroendet tar vare sig paus eller hänsyn till den utan den frodas i allra högsta grad i skuggan av den. I dessa tider måste vi vara extra noga med att ta hand om varandra. Det är nu extra viktigt att som vän, kollega och arbetsgivare ta signaler på skadligt bruk på allvar och inte vänta tills du har ”bevis” för att ett problem föreligger.

Att som chef våga fråga och prata med sina medarbetare vid oro om ohälsa är ett mycket fint sätt att visa sig att man bryr sig och varje sådant samtal gör skillnad på riktigt.

Om du som chef uppmärksammar arbetsrelaterade konsekvenser och tecken på ohälsa har du en skyldighet att agera utifrån ditt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar.

Känner du dig osäker på hur du ska hantera en specifik situation med en medarbetare är du välkommen att ringa oss för rådgivning.

090 – 71 01 10

 

Källor:

Coronapandemin och alkoholvanor

Studie om spelande under pandemin