Previct skapar förtroende

Previct skapar förtroende

Misstänker du att en medarbetare har problem med alkohol och känner dig osäker på om denne är nykter på arbetstid?  En sådan situation kan upplevas svår att hantera för ansvarig chef.  

Vi på FBE Konsult kan inte nog betona vikten av att som arbetsgivare identifiera signaler i tid och hantera dem. Risken är annars stor att problemen eskalerar både vad gäller lidande för individen samt konsekvenser och kostnad för företaget.  

Man bedömer att ca 25 % av alla arbetsplatsolyckor är kopplade till alkohol eller droger. Utöver detta tillkommer konsekvenser som b.la försämrad produktivitet, hög sjukfrånvaro, försämrad arbetsmiljö för kollegor och framförallt risken att på sikt förlora en omtyckt och värdefull kollega. 

Med hjälp av vår öppenvårdsbehandling i kombination med Previct kan den anställde fortsätta arbeta och du som chef kan känna dig trygg med att din medarbetare är nykter på arbetstid och inte utgör en risk för sin själv eller sina kollegor. Samtidigt som ni slipper onödig sjukskrivning och förlorad produktivitet.  

Medarbetaren behöver inte lämna arbetsplatsen för att utföra blåstester och ni kan känna er trygga med att denne får ett professionellt stöd där vår terapeut följer behandlingen på distans och kan ge individanpassat stöd när det behövs som mest.  

 

 

Hur går det till att använda Previct? 

 

  1. Klient och terapeut sätter tillsammans upp en plan och en tydlig målbild. Nästa steg är att klienten får en liten alkomätare i fickformat och laddar ner tillhörande app till sin mobil.  De blir då sammankopplade och redo att användas. 

 

  1. Varje dag blåser klienten i sin enhet och tar samtidigt en selfie, vilket är en förutsättning för att blåsningen ska godkännas i appen. Resultatet går direkt till terapeuten. Klienten kan själv välja om anhöriga och/eller arbetsgivare också ska se resultatet. Resultatet av blåsningen ligger till grund för kommande sessioner och behandlingsplanering med terapeut. 

 

  1. I appen utför klienten även en rad dagliga uppgifter som hjälper klienten att identifiera och bryta negativa mönster och hjälper till att skapa nya positiva vanor i livet. Previct fungerar som en länk mellan klienten och terapeuten – ett stöd när det behövs som mest. 

 

 

Vill du veta mer om Previct och våra behandlingsinsatser?
Ring oss på 090-71 01 10 eller kontakta oss via info@fbekonsult.se.