Previct ur ett terapeutperspektiv

Previct ur ett terapeutperspektiv

Camilla Sandberg, behandlingsansvarig terapeut på FBE Konsult berättar om sina erfarenheter av att arbeta med Previct som komplement i beroendebehandling:

 

Hur länge har du använt Previct i ditt arbete? 

Jag kom i kontakt med Previct för ca 3 år sedan när jag började arbeta på FBE Konsult. De hade då redan använt sig av Previct i sina beroendebehandlingar under en period. De var snabba på bollen och såg tidigt värdet av digital beroendevård som ett komplement till traditionell beroendebehandling. 

 

Kan du kort berätta vad Previct är för något och vilka upplevelser du som behandlare har av att använda Previct i en beroendebehandling? 

Previct är kort och gott en digital plattform för beroendebehandling på distans, men också en digital länk mellan mig som behandlare och klienten. Klienten får en alkomätare i fickformat med en tillhörande app till sin mobiltelefon där dagliga blåskontroller registreras tillsammans med foton på den som blåser. Jag som behandlare får kontinuerlig information om klientens nykterhet, mående och motivation. Jag kan se trender över tid och lära mig se klientens beteendemönster vilket hjälper till att förutse begynnande återfall.  Jag kan också via appen regelbundet kommunicera och ge stöd som hjälper klienten att bryta negativa beteendemönster och skapa positiva vanor även mellan våra fysiska möten.  

Jag har bara positiva upplevelser av att arbeta med Previct på distans. Det har hjälpt klienter att återfå tillit både från sina arbetsgivare och familj. Det blir lättare att bevisa sin nykterhet för sin omgivning med detta stöd. Klienten behöver t.ex. inte ha dåligt samvete om hen skulle vara sjuk en dag, och riskera misstros utav chef eller anhöriga. Då är det väldigt tryggt att ha Previcten att blåsa i.  Motivation är ju färskvara, som alla vet, och för att behålla sin motivation behöver man också disciplin, och disciplin är det när man går upp varje morgon och blåser och får direkt feedback; ja jag är nykter även denna dag. Där bygger man mycket motivation. 

 

Finns det inte en risk att klienterna upplever detta negativt utifrån kontrollfunktionen? 

Jag personligen har inte upplevt att klienterna upplever detta som en kontrollfunktion, utan de ser den framförallt som en trygghet. Det handlar snarare om att att de upplever att de har återfått kontrollen och att de är de själva som bestämmer. De tar kontrollen mer än att de blir kontrollerade.  Det är dock viktigt att poängtera att Previct bör användas till motiverade klienter som ser värdet i användandet annars kan de nog upplevas negativt. 

 

När är det aktuellt för en person att använda Previct? 

Det är väldigt individuellt, men man behöver till att börja med ha en insikt om att man faktiskt har ett problem. Man behöver inte fullt ut förstå hela sin sjukdomsbild, men i alla fall ha tagit beslut om at man vill göra en förändring. Insikten och förståelsen kring sin problematik är ju något som växer under behandlingsinsatsen. Men är klienten motiverad och redo att börja tillfriskna så är Previct ett ypperligt hjälpmedel. 

 

Hur länge använder man Previct? 

Det är något man tillsammans med klienten resonerar sig fram till, utifrån hur problembilden och livssituationen ser ut.  Vi på FBE Konsult rekommenderar att den används i minst 3 månader. Det finns ingen bortre gräns, man kan använda den i ett år eller längre om så behövs. De klienter jag har behandlat har hittills använt den mellan 3-6 månader. 

 

Här finner du mer information om Previct Alcohol.