Rådgivning privatperson

Har dina alkoholvanor eller ditt spelande om pengar börjat leda till negativa konsekvenser?
Finns ett missbruk av droger som du önskar ta dig ur?
Önskar du råd och vägledning i hur du kan uppnå ett ökat välmående?
Eller är du orolig för någon närståendes  situation?

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid ohälsa kopplad till alkohol, droger och spel. Med anledning av de konsekvenser skadligt bruk kan innebära för både individens hälsa och arbetssituationen satsar många arbetsgivare på att erbjuda tidiga insatser i syfte att minska riskbruk och beroende. Som ett led i detta kan arbetsgivaren ha ett samarbete med FBE Konsult eller annan aktör som omfattar bl.a. utredning och behandlingsprogram. Vänd dig gärna till din HR-avdelning om du vill veta mer om denna möjlighet. Att söka hjälp i tid är en investering i din hälsa och din framtid.

 

Anonym rådgivning – via din arbetsgivare

En del av våra kunder erbjuder anonym rådgivning till sina medarbetare via FBE Konsult. Detta i syfte att underlätta för dig som medarbetare att tidigt söka hjälp och stöd. Du kan vända dig till oss vid egen riskkonsumtion eller om du känner oro för en anhörig eller kollega. Insatsen kan omfatta ett till tre anonyma rådgivningssamtal beroende på din arbetsgivares avtal med oss.

Den anonyma rådgivningen genomförs av utbildad och erfaren alkohol-/drogterapeut som även kan ge dig information om vilka stödinsatser just din arbetsgivare kan erbjuda om du är i behov av ett mer omfattande stöd.
Rådgivningen genomförs helt anonymt och inga personuppgifter förmedlas av oss till din arbetsgivare.

Exempel på arbetsgivare som erbjuder anonym rådgivning:

Umeå Energi

Komatsu

Västerbottens-Kuriren

Norrmejerier 

Skellefteå Kraft

Olofsfors AB

Umeå Folkets Hus

Björkdalsgruvan

Övriga arbetsgivare som har samarbetsavtal med FBE Konsult annonserar internt på arbetsplatsen. Håll utkik efter affischer eller information på ert intranät.


Boka anonym rådgivning:

Kontakta FBE Konsult på tel. 090-71 01 10 alt via info@fbekosult.se för din tidsbokning. Rådgivningen kan ske via videolänk, telefonrådgivning eller vid ett möte i våra lokaler (Umeå samt Skellefteå).

 


Rådgivning och behandling till privatperson

Vi erbjuder kortare rådgivning, bedömning och anpassade behandlingsprogram även till dig som vill bekosta insatsen privat. Förutom stöd vid skadligt bruk och medberoende kan vi även erbjuda stödjande samtalsterapi vid stressrelaterad problematik, ångest och livskriser. Våra terapeuter är Steg 1-utbildade i kognitiv beteendeterapi.
Att söka hjälp i tid är en investering i din hälsa och ditt framtida välmående.
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vårt upplägg för rådgivning, utredning och behandlingsinsatser.

Våra alkohol- och drogterapeuter finns i Umeå och Skellefteå men det går även bra att genomföra träffar på distans via videolänk eller telefon.

För kontakt ring 090-71 01 10 alt info@fbekonsult.se.