Rådgivning privatperson

 

Har dina alkoholvanor eller ditt spelande om pengar börjat leda till negativa konsekvenser?
Finns ett missbruk av droger som du önskar ta dig ur?
Önskar du råd och vägledning i hur du kan uppnå ett ökat välmående?
Eller är du orolig för någon i din omgivning?

 

 

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar vid ohälsa kopplad till alkohol, droger och spel. Med anledning av de konsekvenser skadligt bruk kan innebära för både individens hälsa och arbetssituationen satsar många arbetsgivare på att erbjuda tidiga insatser i syfte att minska riskbruk och beroende. Vänd dig gärna till din HR-avdelning om du vill veta mer om denna möjlighet. Att söka hjälp i tid är en investering i din hälsa och din framtid. Din arbetsgivare kan ha ett samarbete med FBE Konsult eller annan aktör som omfattar t.ex. rådgivning, utredning och behandlingsprogram.

 

Anonym rådgivning – via din arbetsgivare

Våra avtalskunder erbjuder anonym rådgivning till sina medarbetare via oss på FBE Konsult. Detta i syfte att underlätta för dig som medarbetare att tidigt söka hjälp och stöd. Du kan vända dig till oss vid egen riskkonsumtion eller om du känner oro för en anhörig eller kollega. Insatsen kan omfatta ett till tre anonyma rådgivningssamtal beroende på din arbetsgivares avtal med oss. Därefter kan ytterligare stöd vanligtvis erbjudas, om du väljer att involvera din arbetsgivare.

Den anonyma rådgivningen genomförs av utbildad och erfaren alkohol-/drogterapeut. Du får vägledning och råd utifrån din individuella problembild och vi kan även kan ge dig information om vilka stödinsatser din arbetsgivare kan erbjuda vid ett mer omfattande stödbehov.
Rådgivningen genomförs helt anonymt och inga personuppgifter förmedlas av oss till din arbetsgivare.

Exempel på arbetsgivare som erbjuder anonym rådgivning via FBE:

Umeå Energi

Komatsu

Ålö

Västerbottens-Kuriren

Norrmejerier 

Skellefteå Kraft

Olofsfors 

Umeå Folkets Hus

Björkdalsgruvan

Övriga arbetsgivare som har samarbetsavtal med FBE Konsult annonserar internt på arbetsplatsen. Håll utkik efter affischer eller information på ert intranät.


Boka anonym rådgivning:

Omfattas du av den anonyma rådgivningen via din arbetsgivare tar du själv kontakt med FBE Konsult på tel. 090-71 01 10 alt via info@fbekosult.se för din tidsbokning.
Rådgivningen kan ske via videolänk, telefonrådgivning eller vid ett möte i våra lokaler (Umeå samt Skellefteå).

 


Rådgivning och behandling till privatperson

Vi erbjuder kortare rådgivning, bedömning och anpassade behandlingsprogram även till dig som vill bekosta insatsen privat. Förutom stöd vid skadligt bruk och medberoende kan vi även erbjuda stödjande samtalsterapi vid stressrelaterad problematik, ångest och livskriser. Våra terapeuter är Steg 1-utbildade i kognitiv beteendeterapi.
Att söka hjälp i tid är en investering i din hälsa och ditt framtida välmående.
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vårt upplägg för rådgivning, utredning och behandlingsinsatser.

Våra alkohol- och drogterapeuter finns i Umeå och Skellefteå men det går även bra att genomföra träffar på distans via videolänk eller telefon.

För kontakt ring 090-71 01 10 alt info@fbekonsult.se.