Några av våra kunder:

Omdömen:

Umeå Energi

” Vi är mycket nöjda med samarbetet och serviceavtalet. FBE är en värdefull kontakt i svåra frågor, en kontakt som vi varken vill eller kan vara utan.”

/HR-chef Norrmejerier

 

”Som företag är det viktigt att man har en tydlig policy som alla anställda är medveten om, att alla chefer vet hur de ska agera när det finns medarbetare med alkohol- eller drogproblem. När vi byggde upp detta arbete 1996 tog vi hjälp av FBE konsult och sedan dess har vi ett kontinuerligt samarbete. Vår erfarenhet är att det behövs en professionell samarbetspartner när man arbetar med den här komplexa problematiken.”

HR-konsult, Ålö AB

 

”Hög tillgänglighet och professionellt bemötande är ledorden för FBE Konsult. När vi som arbetsgivare haft det första samtalet med vår anställde angående deras alkoholvanor, har vi fått snabb hjälp via FBE konsult. Resultatet för våra medarbetare efter avslutad behandling har varit bra. De har återgått i arbete med förnyad energi och fått tillbaka glädjen i sitt liv och deras anhöriga behöver inte längre vara oroliga.”

HR-konsult, Umeå kommun

 

“Kvalitet, kontinuitet och en hög tillgänglighet är några av anledningarna till att vi värdesätter vårt långvariga samarbete med FBE konsult”

Komatsu Forest AB

 

”Inom Bilbolaget har vi inte tidigare arbetat förebyggande runt alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Den utbildning som vi genomförde i samarbete med FBE Konsult för chefer inom Bilbolaget var en väldigt bra introduktion till ämnet – den var dels allmänbildande, dels en ögonöppnare och gav dessutom bra verktyg för hur vi kan arbeta i praktiken.”

VD, Bilbolaget