Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Slumpmässiga drogtester i arbetslivet

Kundseminarium i Umeå 15/1

 

Vi på FBE har sedan 2016 erbjudit våra kunder ett kvalitetssäkrat drogtestprogram, genom vår samarbetspartner EDTS (European Drug Testing Service). Flera av våra kunder har redan infört denna provtagningsrutin som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, medan andra har visat ett intresse inför framtiden.

Denna dag vill vi ägna åt erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad angående drogtestprogram på arbetsplatsen. Slumptester, misstanketester, inpasseringstester – vad innebär det, hur fungerar säkerhetskedjan, hur förbereder och implementerar man rutinen på ett bra sätt i organisationen? Och inte minst – ni som redan infört tester, vilka effekter upplever ni? Vad ser ni för mervärden och utvecklingsområden?

Välkomna till vårt årliga kundseminarium med fokus på kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte.

 

Datum:             15 januari 2020

Tid:                    kl. 9.00-13.00

Plats:                 Umeå Folkets hus

 

Anmälan:

995kr/deltagare ex moms.

Serviceavtalskunder anmäler två deltagare kostnadsfritt.

Deltagarantalet är begränsat. Anmäl er redan nu för garanterad plats.

Anmälan sker till info@fbekonsult.se.  Sista anmälningsdag 20/12.

Bindande anmälan efter sista anmälningsdag.

 

Program:

9.00 Kaffe och mingel

9.15 Introduktion och presentation

9.30 Effekter av drogförebyggande insatser i arbetslivet

– gruppdialog och erfaranhetsutbyte mellan deltagarna

10.00 Slumptester på arbetsplatsen

Föredrag av Linn Areljung, försäljningschef och senior konsult EDTS

– Syftet med ett aktivt drogtestprogram

– Implementering – viktigt att tänka på

– Säkerhetskedjan – Chain of custody

– Frågestund

11.15 Misstankekontroller

– Hantering av misstankesituationer

– Provtagningsrutin och intern uppföljning

– Arbetsrättsliga principer att utgå ifrån vid påverkan

– Erfarenhetsutbyte

12.00 Gemensam avslutande lunch på TC.

 

Välkommen – tillsammans gör vi skillnad!

/Helena Lindgren, VD
Jörgen Andersson, organisationskonsult

 

Inbjudan i PDF-version finner du här.