Våra tjänster

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad!

FBE konsult är arbetsgivarens resurs inom området alkohol- och drogrelaterad ohälsa i arbetslivet.

Genom våra tjänster kan ni få hjälp att utveckla och förankra det förebyggande arbetet inom er organisation. Ni får även tillgång till professionell expertis vad gäller att agera tidigt, genomföra utredningar och erbjuda rehabilitering vid tecken på skadligt bruk.