Våra tjänster

Kunskap, mod och tydliga riktlinjer gör skillnad!

FBE konsult är arbetsgivarens specialistresurs inom området alkohol-, drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet.

Vi hjälper er utveckla, implementera och upprätthålla ett kvalitetssäkrat förebyggande arbetet med inom er organisation.