Webinar 14/1

Att upptäcka skadligt bruk i arbetslivet under rådande pandemi

Distansarbete och förändrade förutsättningar kring korttidssjukskrivning ställer nya krav på ledarskap. Ett utmanande område kan vara att upptäcka ohälsa relaterad till skadligt bruk och beroende av alkohol, droger och spel när arbetet till stor del sker på distans.

Skadligt bruk och beroende är en form av ohälsa som är förknippat med mycket skuld och skam vilket kan vara en anledning till att upptäckt försvåras.

FBE Konsult erbjuder nu ett kostnadsfritt livesänt webinar för våra serviceavtalskunder. 

Syftet med detta webinar är att synliggöra nya utmaningar gällande att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen under rådande pandemi, samt att ge deltagarna verktyg och kunskap inom området.

Målgrupp är chefer, HR och andra nyckelpersoner på arbetsplatsen.

Datum: 14 Januari 2021

Tid: 14.00-15.00

Anmälan:  till britta@fbekonsult.se senast den 7 januari.

Webinaret genomförs via Teams. Anmälda deltagare bjuds in via mail.

Max 5 deltagare per företag. 

 

Några av våra kunder har redan arrangerat detta webinar internt på sin arbetsplats.
För er är detta en möjlighet att erbjuda de chefer som då hade förhinder en ny chans att delta.

Är ni inte serviceavtalskund men tycker att detta låter intressant?

Kostnad för dig som ej är serviceavtalskund: 500kr + moms

Detta webinar erbjuds även som en separat tjänst och kan bokas in på er arbetsplats. Ring eller maila Britta From för info och bokning, 090-71 01 07, britta@fbekonsult.se