hander

Ledarstöd

I rollen som chef har man ansvar för att förebygga, tidigt uppmärksamma och hantera skadligt bruk på arbetsplatsen.
Vi stöttar er genom hela processen.

Att agera tidigt, genomföra nödvändiga samtal vid misstanke om skadligt bruk samt hantera en rehabiliteringsprocess kan i vissa lägen upplevas svårt för chef eller HR. Vi erbjuder rådgivning och vägledning för att underlätta ert arbete.

Har jag tillräckligt med underlag för att ta ett samtal? Hur skapar jag förutsättningar för ett bra möte? Vilken information kan man använda sig av? Vilka krav kan man som arbetsgivare ställa utifrån den aktuella situationen?

 

Vi hjälper er!
Ring oss på 090-71 01 10

 

Under en pågående behandling kan frågor uppstå kring hur man som chef på bästa sätt kan stötta processen, vilka kontrollfunktioner som kan vara rimliga samt hur man bör hantera tecken på ett eventuellt återfall.

Vi erbjuder även arbetsrättslig rådgivning i de lägen där medarbetaren väljer att inte delta i en rehabiliteringsinsats.

Vår rekommendation till dig som arbetsledande chef är att alltid tidigt söka stöd och vägledning av specialistresurs för att minimera konsekvenser av skadligt bruk för individen och arbetsplatsen.