hander

Ledarstöd

Ledarrollen är viktig för att förebygga, tidigt uppmärksamma och hantera skadligt bruk på arbetsplatsen. Vi stöttar er genom hela processen.

Att agera tidigt, genomföra nödvändiga samtal med medarbetaren vid misstanke om skadligt bruk samt hantera en rehabiliteringsprocess kan i vissa lägen upplevas svårt för ledare och HR. Vi erbjuder professionellt ledarstöd före, under och efter en rehabilitering.

Det kan t.ex handla om rådgivning inför ett samtal med medarbetaren, vilken information kan man använda sig av, hur lägger man fram den på ett bra sätt och vilka krav kan man som arbetsgivare ställa utifrån den aktuella situationen?

 

Under en pågående behandling kan frågor uppstå kring hur man som arbetsgivare kan stötta processen, hur man hanterar frågor som uppstår i medarbetargruppen, alternativt hur man hanterar ett återfall.

Vi erbjuder även rådgivning i lägen där medarbetaren väljer att inte delta i en rehabiliteringsinsats trots påvisad problematik alternativt väljer att i förtid avsluta ett pågående program.

Vår rekommendation är att som arbetsgivare alltid tidigt söka stöd och vägledning av specialistresurs för att minimera konsekvenser av skadligt bruk för individen och arbetsplatsen.