Serviceavtal

Att hålla ett drogförebyggande arbete levande över tid, och undvika att riktlinjer och rutiner enbart blir en hyllvärmare, kan vara en utmaning för en arbetsgivare.  Vi underlättar detta arbete genom våra serviceavtal. För trygghet, kvalitet och kontinuitet i det drogförebyggande arbetet.

Avtalet ger er förutsättningar till ett långsiktigt och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Tillsammans med er utvärderar vi löpande ert interna drogförebyggande arbete, identifierar utvecklingsområden och planerar för aktiviteter. 

Serviceavtalet ger även er organisation en hög beredskap att hantera akuta situationer med hjälp av vår specialistkompetens som ni har prioriterad tillgång till.

 

“Kvalitet, kontinuitet och en hög tillgänglighet är några av anledningarna till att vi värdesätter vårt långvariga samarbete med FBE konsult”

Komatsu Forest AB

Serviceavtalet anpassas utifrån er verksamhets behov.
Exempel på vad som kan ingå:

 

  • Fri tillgång till ledarstöd

  • Kostnadsfria och anonyma rådgivningssamtal för alla medarbetare

  • Prioriterad tillgång till rehabiliteringsinsatser

  • Ett kostnadsfritt föredrag/år att nyttja för valfri målgrupp

  • Rabatterade priser på utredning och konsulttid

  • Erfarenhetsutbyte med andra servicekunder vid årliga seminarier

  • Material att använda på arbetsplatsen för att synliggöra det förebyggande arbetet

  • Nyhetsbrev löpande under året

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer.

090-71 01 10