Serviceavtal

Ett aktivt arbete med att förebygga, tidigare uppmärksamma och tidigt agera vid tecken på skadligt bruk är en värdefull investering vad gäller både ekonomi, hälsa och arbetsmiljö. Att hålla ett drogförebyggande arbete levande över tid, och undvika att riktlinjer och rutiner enbart blir en hyllvärmare, kan dock vara en utmaning för en arbetsgivare.  Av den anledningen erbjuder FBE Konsult möjligheten att teckna serviceavtal med oss.

Serviceavtalet ger er organisation en hög beredskap att hantera akuta situationer på individnivå med hjälp av kvalificerad kompetens som ni har prioriterad tillgång till. Avtalet ger även goda förutsättningar till ett långsiktigt och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Ni får en utsedd kontaktperson hos oss som tillsammans med er gör inventeringar av behov vid två tillfällen per år och planerar in aktiviteter utifrån era önskemål.

 

“Kvalitet, kontinuitet och en hög tillgänglighet är några av anledningarna till att vi värdesätter vårt långvariga samarbete med FBE konsult”

Komatsu Forest AB

Serviceavtalet anpassas till era specifika behov men innehåller vanligtvis detta som en bas:

 

  • Prioriterad tillgång till ledarstöd och rehabiliteringsinsatser
  • Kostnadsfria och anonyma rådgivningssamtal för alla era medarbetare
  • Intern kompetenshöjning och handledning
  • Rabatterade priser på rehabilitering och utbildning
  • Erfarenhetsutbyte med andra servicekunder vid årliga seminarier
  • Affischer m.m. att använda på arbetsplatsen för att synliggöra det förebyggande arbetet
  • Nyhetsbrev löpande under året