apple

Utbildning

Det finns en hel del schablonbilder och föreställningar kring missbruk och beroende som bidrar till att det kan ta lång tid innan problem hos individen uppmärksammas och hanteras på arbetsplatsen.

Arbetsrättsligt har arbetsgivaren långtgående ansvar att utreda tecken på ohälsa och erbjuda rehabilitering samt, vid behov, arbetsanpassa vid ett konstaterat beroende. Hanteringen av alkohol- och drogrelaterad ohälsa är dock ofta mer komplex än vid annan sjukdom.

En god kunskapsnivå bidrar till effektivare förebyggande insatser, tidigare upptäckt och en bättre prognos vad gäller att komma tillrätta med problematiken.

Vi erbjuder både kundanpassade och öppna utbildningar.

Kommentarer från utbildningsdeltagare:

”FBE avdramatiserade och gav flera konkreta ”verktyg” för hur man kan tänka och göra”

”Väldigt givande dag, känner mig bättre rustad för dessa situationer”

Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar och utbildningar till hela organisationen.

Utbildning för chefer och HR

Grundutbildning chefer
Arbetsgivarens ansvar och möjligheter

Fördjupningsutbildning chefer
Det nödvändiga samtalet

Utbildning HR
Att förebygga och hantera skadligt bruk av alkohol, droger och spel.

Klicka här för mer information om innehåll

Medarbetarföreläsning

Ex. på block som kan ingå:

 • Alkohol och hälsa
 • Från bruk till skadligt bruk
 • Tecken att uppmärksamma
 • Att agera som kollega vid oro och misstanke
 • Att leva nära någon med beroende
 • Hjälp och stöd vid skadligt bruk och beroende

Genomförs vanligtvis under 1-2,5h

Frukostseminarium eller lunchföredrag

Vi kan komma ut till er arbetsplats med ett kortare föredrag förslagsvis som ett frukost- eller lunchföredrag.

Exempel på teman:

 • Att ligga steget före – förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • Att utreda och kartlägga tidiga signaler
 • Narkotika i arbetslivet
 • Användning av alkohol- och drogtester på arbetsplatsen
 • Arbetsrätt vid skadligt bruk
 • Medarbetare som lever nära beroende – den dolda ohälsan
 • Att prata alkoholvanor i medarbetarsamtal

Hör gärna av er om ni vill veta mer.
info@fbekonsult.se
090- 71 01 10